www.praha6.cz
email

„Měla jsem ráda všechno,“ říká stoletá paní Gerstelová

Den před svým jubileem nás přivítala energická dáma, které by jen těžko někdo hádal sto let. Jen těžko se odolávalo jejímu pobízení, když nás zvala ke stolu a neustále nabízela připravené pochoutky. A mezi tím vyprávěla.

Paní Vilemína Gerstelová však rozhodně neměla lehký život.  Její rodina pochází z Podkarpatské Rusi, odkud musela prchnout před ruskými pogromy. Paní Vilemína se pak narodila 21. 4. 1901 v Kostelci u Náchoda a vyrůstala v rodině příbramského lékaře Dr. Korbelia Vincenta jako jediná dcera. V šestnácti letech jí však zemřela matka, a tak byla svěřena do péče své tety v Praze. Zde poznala i svého manžela, který byl židovského původu, a paní Vilemína konvertovala. Příslušnost k židovské obci se jí však stala osudnou. „Manžel bojoval ve 2. světové válce na Středním východě, pak ale začalo pronásledování jeho i celé rodiny,“ říká paní Vilemína. „Já jsem byla v koncentračním táboře, jediného syna mi zabili, nebylo to jednoduché,“ dodává. 

Přesto však paní Vilemína, která byla celý život v domácnosti, na dění kolem sebe nezanevřela. Když jí bylo padesát, adoptovala syna, který nyní žije již dvacet let v Rakousku a svou maminku často navštěvuje. Jak sama říká, „mám toho nejhodnějšího syna na světě. Je to vzácný člověk“. Paní Vilemína je také trojnásobnou babičkou a v červenci se stane i prababičkou. Recept na dlouhý život sice nemá, ale je prý důležité stále něco dělat. Sama vstává v sedm hodin ráno, chodí ještě stále na procházky, snaží se číst a dívá se i na filmy pro pamětníky. Z tehdejších hvězd měla prý nejraději A. Nedošínskou. Ráda také chodila do divadla, a v doprovodu by klidně zašla i dnes. „Madame Butterfly, tu jsem mohla poslouchat od rána do večera,“ usmívá se a dodává: „Měla jsem ráda všechno, ale nic jsem nepřeháněla. Nevím, jestli je to dobře.“

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz