www.praha6.cz
email

Životní prostředí Prahy 6 ve fotografii  

O Praze 6 se mluví jako o „Diplomatické“, „Rezidenční“, „Studentské“, ale také „Zelené“. Není divu. Nachází se zde nejen řada parků a stromořadí, ale i např. obora Hvězda nebo chráněná přírodní rezervace Divoká Šárka a další.

A o zachycení míst, která z Prahy 6 dělají Prahu „Zelenou“, se nyní mohou pokusit všichni zájemci o fotografování v rámci fotosoutěže „Praha 6 očima fotografů“.

Tématem 1. ročníku je „Příroda a životní prostředí v Praze 6 Vašima očima“.

Ale pozor! Soutěž, nad kterou převzal záštitu starosta Pavel Bém, vyhlásila radnice Prahy 6 již v dubnu a její konec určila na 30. září. Na zachycení proměn životního prostředí Prahy 6 mají tedy zájemci o fotografování dobu, během které je možné zobrazit přírodu ve třech různých ročních obdobích - jaro, léto a podzim. Soutěž bude ukončena vernisáží a vítězné fotografie budou uveřejněny v říjnu při příležitosti týdenní výstavy rozvojových programů Prahy 6 s názvem „Praha 6 na prahu 3. tisíciletí“.

Soutěží se ve třech kategoriích, tedy do 15 let, od 15 do 18 let a nad 18 let. Základní podmínkou je, že do soutěže se smějí posílat pouze fotografie vytvořené právě v období od 1. dubna 2001 do 30. září 2001. Fotografie musí mít minimální formát 18 x 24 cm, maximální 30 x 40 cm. Každý fotograf může zaslat maximálně 5 fotografií.

Došlé fotografie bude hodnotit porota složená ze zástupců radnice a doplněná o profesionálního fotografa. Vítězové získají hodnotné ceny, mezi kterými nebude chybět ani nový fotoaparát.

Všichni, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, mohou posílat své fotografie s uvedením data pořízení, jména, adresy a věku autora, do tiskového oddělení radnice, Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 00.


 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz