www.praha6.cz
email

Hotel Praha se bude nabízet v přímém prodeji

Po ukončení výběrového řízení na prodej Hotelu Praha, z něhož nevzešel žádný vítězný kupec, se zastupitelstvo městské části Praha 6 rozhodlo vyřešit otázku prodeje jiným způsobem. Formou přímého prodeje se bude nadále snažit získat kupce na hotel včetně společnosti Hotel Praha, a. s., a dalších souvisejících aktiv.

Transakce by měla proběhnout podle zastupitelstvem schválených pravidel: k podání nabídky budou vyzvány subjekty, které již projevily zájem o koupi v předchozím výběrovém řízení, stejně tak ale i subjekty, jenž se přihlásily v průběhu nebo po ukončení výběrového řízení. Výzva těmto subjektům bude obsahovat základní zásady kupních smluv a návrhy Smlouvy o koupi nemovitosti, Smlouvy o koupi movitých věcí a Smlouvy o koupi akcií. Z došlých nabídek bude vybrán jeden zájemce, s nímž budou zahájena přímá jednání o prodeji hotelu s jasně stanoveným termínem uzavření kupních smluv, v případě neúspěchu se bude jednat se zájemcem druhým v pořadí, opět přímo.

Jako kritéria výběru budou posuzovány kupní cena, platební podmínky a charakteristika činnosti zájemce, reference na finanční zdroje a aktivity zájemce. Za termín odevzdání přihlášek se považuje konec února 2002.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz