www.praha6.cz
email

Policejní služebna Ve Střešovičkách do nového

Rozsáhlá rekonstrukce čeká služebnu Policie ČR v ulici Ve Střešovičkách. Zhruba v polovině roku by mělo začít sloužit veřejnosti zcela nové policejní pracoviště.

Rekonstrukce se týkají výhradně těch prostor oddělení, kam má přístup veřejnost,“ vysvětluje místostarosta Tomáš Chalupa, odpovědný za oblast bezpečnosti. Podle něj bylo břevnovské místní oddělení policie vybráno zcela záměrně. „Svým vybavením i dispozičním řešením prostor je zdejší stav přímo katastrofální. Občané, kteří si na policii potřebují něco vyřídit, dnes sedí v čekárně bez topení, navíc přímo uprostřed oddělení je soukromý byt,“ říká Chalupa.

Podle projektu, který si radnice Prahy 6 nechala zpracovat, dojde k podstatnému rozšíření vnitřních prostor, část dnešního zcela nevyužitého vestibulu budovy bude stavebně připojena ke služebně. Zatímco nyní slouží občanům pouze čekárna v chodbě a své záležitosti vyřizují v jedné kanceláři, která zároveň slouží jako pracoviště dozorčího, v nových prostorách budou hned tři vyšetřovny, přibude i slušné sociální zařízení pro návštěvníky. „Záležitosti, které občané vyřizují na policii, většinou nejsou nijak příjemné. Naším cílem je vytvořit alespoň příjemné prostředí,“ dodal místostarosta.

Rekonstrukce břevnovské služebny není jedinou akcí, kterou radnice spolu s policií připravuje.

V současné době se intenzivně hledají vhodné prostory pro nová pracoviště strážníků - okrskářů v lokalitách Hanspaulka a Petřiny.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz