www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

Rozhovor s Michaelou Maláčovou

Praha 6 přivítala advent

Památník veteránům dominantou Vítězného náměstí

Hadovku ocenila i Livia Klausová

Služebna strážníků je i na Petřinách

Senátor Karel Schwarzenberg

Americký velvyslanec si prohlédl nové třídy

Koncert tanečních škol Praha - Weiden

Křišťálový kámen byl zaslouženou odměnou

Prohlédněte si Prahu 6 z ptačí perspektivy

Akutní zdravotní stavy obyvatel Prahy 6 léčí ÚVN a pohotovos

Nové archeologické nálezy od Libockého rybníka podávají unik

Vánoce přicházejí...

Třídění odpadu se rozšiřuje

V Ruzyni uctili památku studentů

Paní Žofie, která oslavila 100 let,má ráda hudbu

Slovo starosty prosinec/2004

Sochy Karla Stádníka jsou stvořené pro kostely

Radnice musí ochránit osobní údaje

Ruzyňským vadí nákladní auta

Rozhovor s radním Janem Holickým

Ze zastupitelských klubů

Prodloužení dohody o spolupráci mezi ČVUT v Praze a městskou

Voličům děkuji, soupeři gratuluji

Ohlédnutí za volbami do Senátu v Praze 6

Kočovníci jsou školou života

Když rodiče chodí do školy...

Denní stacionář v domově důchodců je již v provozu

Veřejná sbírka na břevnovské varhany

Jak na počítač 

Víkendové kurzy aktivního stylu života pro starší občany Pra

Vytvořte si dřevěné originály

Výlet v prosinci

Radnice má cenu za sympatickou kampaň

Rozhovor s radním Janem Holickým

o zimním úklidu

Městská část zajišťovala během roku úklid chodníků. Jak to bude s úklidem v zimě?

Praha 6 připravila program "Čistá šestka", který zahrnoval pravidelný úklid chodníků od jara do podzimu. Poslední významnou akcí byl úklid listí probíhající ve druhé polovině listopadu. Úklid sněhu by měli zajišťovat vlastníci přilehlých nemovitostí, kteří mají ze zákona (Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích stanoví, $ 27, odst.4) odpovědnost za škody, jejichž příčinou bylo znečištění, náledí nebo sníh. Městská část Praha 6 bude uklízet před domy, které jsou v jejím vlastnictví či například v parcích.

Jakým způsobem a kdy by měli lidé sníh z chodníků uklízet?

Sníh se odstraňuje mechanicky v celé šíři, u chodníků širších než 2 metry v šíři nejméně 1,5 metru. Na místních komunikacích musí být zajištěna schůdnost nejpozději do 12 hodin po zjištění závady ve schůdnosti. Nelze-li sníh či námrazu mechanicky odstranit, použije se inertní posyp, například písek, jehož zrna nesmí být větší než 4 mm. Vyhláška č. 39/1997 Sb. zakazuje použít k posypu sůl, škváru nebo popel.

Kdo zajišťuje úklid vozovek a v jakém rozsahu?

Vozovky jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a za jejich stav včetně úklidu sněhu je odpovědná Technická správa komunikací. Ulice jsou rozřazeny do tří pořadí, dle zátěže dopravy, tras MHD, umístění zdravotnických zařízení a podobně. Maximální časový limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti vozovek při zimní údržbě je u 1. pořadí do 4 hodin od výjezdu, u 2. pořadí do 12 hodin. Úplnému odstranění závad (vyjma ponechání zbytků sněhu při okraji vozovky po pluhování) musí být provedeno u vozovek 1. pořadí do 48 hodin od výjezdu, u 2. pořadí do 72 hodin. Ulice 3. pořadí se uklízejí následně. Bohužel je (přes náš nesouhlas) stále mnoho vozovek zařazeno obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 45/1997 mezi ulice, kde se zimní údržba neprovádí.

Když sníh roztaje, zůstávají po něm hromady písku. Budou se uklízet během zimy?

K úklidu zbylého posypového materiálu je určen komplexní úklid komunikací, který probíhá na začátku jara. Z některých míst je ale potřeba odklízet sníh či posypový materiál v průběhu zimy, což zajišťuje Praha 6 či TSK operativně.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz