www.praha6.cz
email

Galerie otevřená dětem i dospělým

Národní galerie nabízí v dubnu mnoho zajímavých akcí a přednášek k vystavovaným exponátům.

Tak například 7. 4. je možné seznámit se s rodinou Mánesů a jejich dílem, obdivovatelé romantické krajinomalby a umělců, jako byl, A. Kosárek, B. Havránek či A. Bubák si naopak přijdou na své 21. 4. Sraz s přednášejícím lektorem je v obou dnech v 15 hod. u pokladen Národní galerie ve Veletržním paláci.

Milovníci postimpresionismu se v rámci cyklu přednášek o evropském umění 19. století mají šanci dozvědět více 14. 4. a 28. 4. od 16 hod. v auditoriu 5. patra galerie. Pro ty, kdo preferují architekturu, jsou připraveny vycházky na 5. 4. a 19. 4. od 15 hod. Na programu bude osada Baba a proměny Karlína. Místa setkání je možné dozvědět se na tel.: 24 30 10 07 nebo 24 30 10 03.

Speciální akce se v Národní galerii bude konat 16. 4. Vstup zdarma do všech expozic a výstav NG při příležitosti výročí úmrtí Václava Brožíka jistě potěší všechny milovníky umění. V 11 a v 16 hod. navíc proběhne hodinový komentář k vystaveným dílům tohoto umělce. Setkání s lektorem opět u pokladen.

Galerie má také připraveno mnoho akcí pro děti. Například sobotní výtvarné dílny pro děti a rodiče (tel.: 24 30 10 03) nebo setkání s francouzským sochařstvím 20. 4. Pro děti od 6 do 12 let či pro mládež ve věku 11–15 let setkání s lektorem u vybraného výtvarného díla. Pro děti od pěti do dvanácti let jsou také určeny středeční ateliéry zaměřené na umění 20. století. Program, začínající v 16 hod., je zaměřen na osvojení technik, jako kresba, malba, modelování, koláž, asambláž. Začíná se již 3. 4. a následují další středy.

A navrch: pojďte si procvičit duhovky, rohovky, sklivce i víčka do nově otevřeného ateliéru ZOČIVOČI ve 4. patře. Ateliér je pro Vás otevřen od dubna do září a je určen pro individuální i skupinové návštěvy. ZOČIVOČI Vám představí hru barev, barevné kontrasty, optické klamy, abstrakci v reálném světě.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz