www.praha6.cz
email

Obora Hvězda se dočká nového režimu, návštěvního řádu i rybníčku

Především nedostatečná komunikace ze strany magistrátu směrem k občanům vedla k několika bouřlivým protestům proti kácení stromů v oboře Hvězda. Poslední červnová schůzka mezi občany, zástupci magistrátu a úřadu m. č. Praha 6 však snad přinesla jasné řešení.

Na tomto setkání totiž zazněl z magistrátu ústy vedoucí životního prostředí Kateřiny Vaculové konkrétní příslib větší informovanosti a také citlivějších zásahů do lesního porostu. „Kácet se bude pouze výjimečně,“ řekla Vaculová s tím, že bude velmi pečlivě posuzována nutnost takového zásahu. 

S tímto stanoviskem souhlasí i radnice Prahy 6, která také nechala vypracovat odborný posudek hospodaření v oboře Hvězda, zaměřený na vegetační období. „V návaznosti na to jsou připravovány podmínky využití tak, abychom mohli zpracovat návštěvní řád,“ uvádí k tomu místostarostka Jaroslava Trnková. 

Podle ní by měl být návštěvní řád vypracován do listopadu a měl by přesně vymezovat volný pohyb návštěvníků po oboře. 

Chceme-li Hvězdu zachovat i nadále, musíme citlivě přistupovat nejen ke kácení stromů, ale také k užívání obory. Proto jsme se rozhodli vypracovat návštěvní řád, který určí, kde si lidé mohou sednout na trávu, kde je možné nechat volně se pohybovat psy a kde je naopak potřeba ochránit tu část, která si to zaslouží,“ upřesňuje Trnková. Současně s tím bude vypracován i návrh na chránění některých stromů. „Tím také navazujeme na požadavky občanských iniciativ, navíc se tak připraví podmínky pro to, aby byla obora využívaná způsobem, který nepoškodí její kvalitu, vlastnosti a význam,“ vysvětluje Trnková. Na dodržování návštěvního řádu by pak měla dohlížet městská policie, jejíž strážníci by se měli ve Hvězdě pravidelně objevovat. 

Podle dalších informací zůstane ve Hvězdě zachována i možnost pořádat akce, především ty, které zde mají určitou tradici, což jsou například závody vozíčkářů. „Neznamená to, že by si zde mohl každý uspořádat co by chtěl, každá akce bude muset být předem ohlášená, ale závody vozíčkářů zde ponecháme zcela určitě. Nyní připravujeme žádost k magistrátu, aby právě pro tyto účely poskytl výjimku,“ dodává Trnková. 

Magistrát naproti tomu chystá obnovu již zaniklého rybníčku a opravu dětského hřiště.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz