www.praha6.cz
email

Kdy zmizí ohrada na Hadovce?

Tři roky se už táhne spor městské části Praha 6 s restituentkou, jejíž majetek stojí na pozemku Prahy 6. Zatímco zastupitelé i občané by zde rádi viděli plánovaný park, zelenou plochu zatím „zdobí“ plechová ohrada a v ní – skleník. A právě ten je předmětem sporu.

Hadovka II, která těsně sousedí s Hadovkou I, kde již před časem vzniklo dětské hřiště a uvažuje se i o okrasné instalaci soch, je velice komplikovaný pozemek. Z větší části jej vlastní městská část Praha 6, z té menší je v majetku Pozemkového fondu,“ vysvětluje místostarostka Jaroslava Trnková a dodává, že již tři roky radnice žádá Pozemkový fond o převedení této části pozemku na Prahu 6. „Zatím bezvýsledně, protože přednost mají lukrativní pozemky, které fond může výhodně prodat. Naše žádost, ačkoliv už byla doložena všemi majetkovými vazbami a vztahy, tam stále leží. Prozatím jsme docílili alespoň toho, že Pozemkový fond nám slíbil, že až bude předkládán projekt ke stavebnímu povolení na úpravu parku, pověří nás jako vlastník zastupováním, a my budeme moci v této věci jednat,“ pokračuje dále Trnková.

Složitější problém se však podle místostarostky týká větší části tohoto prostranství, kde sice pozemek je v majetku městské části, ale stojí na něm skleník, který byl vydán v restituci. Restituentka, které tento objekt patří ale nebydlí v Praze a veškerá dosavadní komunikace nevedla zatím k ničemu. „My se s touto paní už tři roky dohadujeme o tom, aby svůj majetek odstranila, protože je to na našem pozemku. Neplatí nám žádný nájem, protože my jsme původně předpokládali, že se tato věc velice rychle vyřídí, tudíž jsme ani otázku nájmu neřešili. Místo toho celá věc přerostla v podání žaloby z naší strany na vyklizení pozemku. Potíž je, že tato restituentka se nedostavuje k soudu, a to ani tehdy, když na její žádost měla být vyslechnuta v Příbrami, kde bydlí. A když jsme jí navrhli, že stavbu odstraníme sami, měla na nás nehorázné finanční požadavky. Podle územního plánu zde má však být park, takže my tam žádnou jinou činnost nepovolíme,“ dodává k tomu rázně místostarotka Trnková. Jak na závěr uvedla, pověřený právník již připravuje další kroky, které by měly vést k jednoznačnému řešení.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz