www.praha6.cz
email

Praha 6 hostila tři týdny lukostřelce

Červen v Praze 6 byl mimořádně bohatý na řadu lukostřeleckých akcí. Vše začalo 6. 6. při Dětském dnu na Petynce, kde si řada dětí i dospělých návštěvníků měla možnost, někdy asi prvně v životě, vyzkoušet střelbu z luku do skutečného závodního terče.

Následující dva dny se na lukostřelecké střelnici na Strahově konala 1. celostátní liga v lukostřelbě, která je čtyřkolová a na Prahu 6 připadlo II. kolo s účastí 78 závodníků. O týden později se na téže střelnici sešli ke svému Mistrovství ČR postižení lukostřelci, kteří jsou organizováni ve svazu Spastick Handicap. Přestože jim počasí příliš nepřálo, odstříleli všichni předepsané sestavy a vítězové při závěrečném vyhodnocení převzali medaile a diplomy.

Vyvrcholením ale bylo XI. mistrovství ČR žáků a žákyň, které se uskutečnilo pod záštitou starosty m. č. Praha 6 Pavla Béma dne 22. 6. opět na Strahově. Slavnostního zahájení závodu se zúčastnil v zastoupení pana starosty místostarosta Jiří Vihan a všech 54 mladých lukostřelců se po slavnostním zahájení pustilo do soutěže, v níž si nasazením nezadali se svými staršími kolegy z řad dorostenců či dospělých, které tento vrcholný závod sezony teprve čeká.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz