www.praha6.cz
email

Pro Vítězné náměstí se hledá investor

Zastupitelé Prahy 6 schválili na mimořádném zasedání vypsání obchodně veřejné soutěže na strategického partnera městské části pro přípravu a realizaci projektu polyfunkční budovy na Vítězném náměstí.

Zároveň odsouhlasili text inzerátu obchodně veřejné soutěže, který byl 18. 4. zveřejněn v obchodním věstníku a text zadávací dokumentace na obchodně veřejnou soutěž. Schválením inzerátu a textu zadávací dokumentace společně s jeho zveřejněním v obchodním věstníku tak vlastně byla zahájena příprava a realizace projektu budovy v proluce severovýchodního kvadrantu náměstí.

Polyfunkční budova bude mít celkovou výměru přibližně 17 800 m2 v nadzemní části, a bude rozdělena na 4 části: část radnice (7800 m2 užitné plochy), část administrativně-komerční (7800 m2 užitné plochy), část společenská (1125 m2 užitné plochy) a část parkovací a technického zázemí (7800–8700 m2 užitné plochy).

Předpokládané zahájení prací je v září 2002 a dokončení stavby by mělo být nejpozději do 30. 6. 2005. Nabídky uchazečů, kteří mohou být jak z tuzemska, tak ze zahraničí, budou hodnoceny podle výše celkové požadované ceny, harmonogramu prací s termíny dokončení jednotlivých kroků a referencí a bonity uchazeče.

Jak uvedl na zastupitelstvu vedoucí odboru územního rozvoje Bohumil Beránek, je „cílem projektu navázat na zástavbu 20. a 30. let 20. století a polyfunkční budovou „přiuzavřít“ náměstí ze severovýchodního kvadrantu.“ Dostavba náměstí, násilně přerušená válkou, by tedy jen naplnila původní plán architekta Engla.

Při diskusi o dostavbě jako jeden z hlavních otazníků zazněl dotaz na osud současné radnice, která by po přestěhování úřadu do nové budovy zůstala prázdná. Jak uvedl například zastupitel Jiří Hermann, je nutné upřesnit, zda by se objekt „staré“ radnice dále pronajímal či prodával. Podle starosty Pavla Béma však není dnes možné na tuto otázku stoprocentně odpovědět, a to vzhledem ke stále probíhající reformě veřejné správy. „Dnes předpokládáme, že se radnice přestěhuje do nové budovy celá. To je naším cílem. Ale těžko říci, co bude za další čtyři roky. Pokud se ovšem skutečně úřad přestěhuje kompletně do nové budovy, dá se uvažovat jak o pronájmu, tak i o prodeji budovy,“ dodal starosta.

Vítězné náměstí se v současnosti dostavuje i z druhé strany – v jeho severozápadní části vzniká velké komerčně administrativní centrum doplněné dostavbou areálu vysokých škol.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz