www.praha6.cz
email

Policie převzala dary a ukázala tajnou místnost

Vybavení v hodnotě vyšší než půl milionu korun předal během prázdnin starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa zástupcům republikové policie a městské policie Prahy 6. „Myslím, že dar maximálně pomůže práci policie,“ poděkoval za nové vybavení ředitel republikové policie obvodu I. Jiří Sellner.

Při této příležitosti nechala policie nahlédnout novináře do své „třinácté komnaty“. Na krátkou chvíli zpřístupnila operační středisko kamerového systému Prahy 6. V místnosti vybavené moderní technikou, kam je běžně přístup zakázán, sedí jediný člověk, který sleduje záznamy kamer. Podle Sellnera pracují v tomto středisku bývalí policisté, protože dokáží dříve odhadnout možného pachatele. Praha 6 má nyní dvaatřicet kamer, které fungují nepřetržitě celý den.

Nákupem nového vybavení radnice pomáhá policii již šest let. Jejím cílem je hlavně zlepšit dorozumívání mezi strážníky a zmodernizovat ústřednu. O nákupu nového vybavení však rozhodují především požadavky policie. Mezi dary bylo kromě technického vybavení také osm nových jízdních kol, která mají strážníkům usnadnit práci v terénu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz