www.praha6.cz
email

Rozhovor s primátorem hl. m. Prahy Pavlem Bémem

S Prahou 6 budu stále spolupracovat...

Po čtyřech letech odcházíte z pozice starosty jedné městské části do funkce primátora celého města. Jaké zkušenosti si s sebou odnášíte?

Řídit město, nebo městskou část, je naprosto ojedinělá zkušenost. A to proto, že jako starosta se setkávám s lidmi přímo, přicházejí za mnou nebo s nimi mluvím při různých setkáních. Jejich stesky a bolesti tak nemám pouze zprostředkované, ale znám je detailně a mohu tak lépe posuzovat, jak a co napravit. To je tedy zkušenost, kterou si z Prahy 6 beru s sebou. Pochopitelně, že v pozici primátora již pravděpodobně v tak častém kontaktu s občany nebudu, ne proto, že bych nechtěl, ale proto, že je přece jen rozdíl mezi stotisícovou městskou částí a milionovým městem. Přesto, pokud to bude v mých silách, bych rád zachoval ten otevřený přístup a možnost konfrontace názorů s lidmi, kteří v Praze bydlí a kterým osud města není lhostejný.

Za Vašeho působení na „šestce“ jste se snažil o maximální otevření úřadu občanům, o lepší služby úředníků, pružnější fungování…

…a o totéž se hodlám snažit i na magistrátu. Úředníci si musejí uvědomit, že slova: „jsem zde pro občany“ nejsou jen pouhou frází, ale že mají být beze zbytku naplněna. Nechci pracovat v uzavřené, již navenek nepřátelské budově, do které by lidé chodili už předem s pocitem, že bez známostí a doporučení nic nezmohou. Naopak by měli získat jistotu, že jejich žádostem a problémům je věnována patřičná pozornost. Doufám, že se mi podaří vybudovat z magistrátu fungující, komunikativní úřad bez nějakých tajných třináctých komnat. Čím více věcí je projednáváno veřejně, tím větší kontrola ze strany veřejnosti může být, a tím více se eliminují jakákoli byť jen podezření či špatná rozhodování.

Jako primátor budete muset uvažovat v mnohem širším měřítku o tom, co se pro to které období stane prioritou, co se bude muset řešit dříve, či později a v které části hlavního města, nikoli tedy jen na Praze 6. Ponecháte si i poté v zorném úhlu problémy této části Prahy?

Největší potíží, která trápí jak Prahu 6, tak celé hlavní město je bezesporu doprava. Víte dobře, že už jako starosta šesté městské části jsem se snažil prosazovat mimo jiné silniční okruh, o kterém jsem přesvědčen, že může Praze skutečně pomoci. A toto pro mě zůstává jednou z priorit, kterou hodlám prosazovat nadále a kterou má ona „velká“ Praha společnou s Prahou 6. K tomu pochopitelně přibudou i další otázky spojené s dopravou, jako je parkování v centru města, lepší průjezdnost centrem, ale třeba i určitá omezení vjezdu do středu města. To pochopitelně souvisí opět s městskými částmi, a to především s těmi, které jsou rozmístěny po obvodu Prahy a slouží jako jakési vstupní brány do města. Aby bylo možné zlepšit situaci v centru, je třeba například vybudovat síť záchytných parkovišť, hlavně pro návštěvníky Prahy a na ně navazující MHD a další služby, a to jsou záležitosti, které se velmi dotýkají právě městských částí. Hlavní město Praha, potažmo magistrát, prostě nemůže fungovat bez úzké spolupráce s kteroukoliv městskou částí, tedy i s Prahou 6, a to nejen v otázce řešení dopravy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz