www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

Rozhovor s Michaelou Maláčovou

Praha 6 přivítala advent

Památník veteránům dominantou Vítězného náměstí

Hadovku ocenila i Livia Klausová

Služebna strážníků je i na Petřinách

Senátor Karel Schwarzenberg

Americký velvyslanec si prohlédl nové třídy

Koncert tanečních škol Praha - Weiden

Křišťálový kámen byl zaslouženou odměnou

Prohlédněte si Prahu 6 z ptačí perspektivy

Akutní zdravotní stavy obyvatel Prahy 6 léčí ÚVN a pohotovos

Nové archeologické nálezy od Libockého rybníka podávají unik

Vánoce přicházejí...

Třídění odpadu se rozšiřuje

V Ruzyni uctili památku studentů

Paní Žofie, která oslavila 100 let,má ráda hudbu

Slovo starosty prosinec/2004

Sochy Karla Stádníka jsou stvořené pro kostely

Radnice musí ochránit osobní údaje

Ruzyňským vadí nákladní auta

Rozhovor s radním Janem Holickým

Ze zastupitelských klubů

Prodloužení dohody o spolupráci mezi ČVUT v Praze a městskou

Voličům děkuji, soupeři gratuluji

Ohlédnutí za volbami do Senátu v Praze 6

Kočovníci jsou školou života

Když rodiče chodí do školy...

Denní stacionář v domově důchodců je již v provozu

Veřejná sbírka na břevnovské varhany

Jak na počítač 

Víkendové kurzy aktivního stylu života pro starší občany Pra

Vytvořte si dřevěné originály

Výlet v prosinci

Radnice má cenu za sympatickou kampaň

Radnice musí ochránit osobní údaje

Zápisy z jednání zastupitelstva nebo rady městské části Prahy 6 už občané nenajdou na webových stránkách radnice v plném znění. Osobní údaje, které zápisy obsahují, budou v těchto dokumentech začerněny. "Radnice musí respektovat zákon na ochranu osobních údajů," uvedla tajemnice úřadu Lenka Pokorná. U fyzických osob bude vypuštěno jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa bydliště.

Radnici k tomuto kroku nutí stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. To říká, že osobní údaje obsažené v jednáních zastupitelstva a usneseních rady na internet nepatří. Rozhodnutí vydal úřad po vzájemném posouzení zákona o svobodném přístupu k informacím, zákona o obcích a zákona na ochranu os. údajů.

Osobní údaje obsahují některá usnesení zastupitelstva, například o prodejích nemovitostí, pronájmech, přidělování sociálních bytů apod. Bez nich by byla usnesení neplatná. Pokud radnice zveřejní tyto informace na internetu, tedy neomezenému okruhu osob, podle stanoviska nechrání osobní data, porušuje zákon a vystavuje se postihu včetně postihu trestněprávního. "Městská část Praha 6 nechce připravit občany o informace z jednání rady nebo zastupitelstev, neboť je o ně na internetu zájem. Ostatní městské části se rozhodly tyto informace vůbec nezveřejňovat, my osobní data jen začerníme," uvedla Lenka Pokorná s tím, že zveřejňovaná usnesení budou nepřístupná pouze do doby, než se upraví.

Zastupitel Oldřich Kužílek však takový postup zpochybňuje. Tvrdí, že je ze strany radnice zbytečně panikářský. "Výklad Úřadu pro ochranu osobních údajů je zcela nepřijatelný a udělené pokuty za jeho nedodržování neoprávněné," domnívá se Kužílek. Podle jeho názoru ve smlouvách zpravidla nejde o osobní údaje, obec je povinna i oprávněna je zveřejňovat a často s tím tyto osoby souhlasí. "Anonymizací se nemyslí vypouštění jmen, ale nanejvýš dat narození a přesných adres. Vymazání jmen by tak bylo opačným extrémem, opět v rozporu se zákonem," míní zastupitel.

"Je to absurdní stav, kdy jeden zákon tvrdí A a druhý B. Radnice se ale musí řídit oběma. V obou případech hrozí pokuta a postih odpovědných zaměstnanců. Řada radnic za to, že chtěla podrobně informovat občany, už nemalé pokuty dostala. Konečným výsledkem je, že si občané budou myslet, že radnice něco záměrně tají, a o to skutečně nestojím. Stanovisko úřadu však musíme respektovat," doplňuje starosta Tomáš Chalupa.

Zasedání zastupitelstva zůstávají i nadále veřejná a může se jich zúčastnit kdokoliv. Zápis o jednání je uložen na městském úřadě. Na požádání mají právo do zápisů nahlížet plnoletí občané Pra- hy 6, vlastníci nemovitostí na území obce nebo cizinci s trvalým bydlištěm v Praze 6. Kopie jsou jim poskytnuty zdarma.

Ostatní osoby mají také právo na informace z jednání. V těchto případech je však radnice povinna redukovat či anonymizovat osobní údaje. Tyto osoby musí uhradit například náklady spojené s pořizováním kopií a podobně.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz