www.praha6.cz
email

Pohotovost v Dejvicích už není jen snem

Jeden z dlouho očekávaných „vánočních“ dárků nadělili svým občanům zastupitelé m. č. Prahy 6, když v rozpočtu schválili i téměř třímilionovou částku na rekonstrukci a provoz nové pohotovosti na Vítězném náměstí.

Jestliže se podaří uzavřít smlouvu s VZP o rozšíření lékařské služby první pomoci pro Prahu 6 a zároveň bude včas vypsáno výběrové řízení na firmu, která by měla prostory bývalé spořitelny zrekonstruovat, mohli by se občané z Dejvic a dalších přilehlých šestkových čtvrtí dočkat „své“ pohotovosti ještě před začátkem letních prázdnin. Podle slov předsedy zdravotnické komise Mariana Hoška vznikla myšlenka na pohotovost v centru Dejvic již v době, kdy se tato služba zredukovala jen na oblast Břevnova. Tehdy se však předpokládalo, že pohotovost na bývalé poliklinice Pod Marjánkou bude fungovat pouze do té doby, než bude objekt polikliniky zprivatizován. Privatizace se však do dnešních dnů neuskutečnila a pohotovostní služba se v prostorách tohoto objektu usídlila už takřka natrvalo. K ní by měla nově přibýt také lékárna s nonstop provozem. 


Mezi vánočními svátky, dne 28. 12. byla zprovozněna lékárna s nonstop provozem Pod Marjánkou 12, v objektu bývalé polikliniky.

„I když pohotovost v Břevnově dostatečně zajišťuje kompletní péči a přibude k ní ještě i lékárna, stále nám zůstávala nepokryta velká oblast Prahy 6. Zastupitelstvo proto přišlo s návrhem, aby se pohotovostní služby ještě rozšířily právě do centrální části Dejvic,“ říká k tomu Hošek. „Problém byl sehnat vhodný objekt. I když jsme o něj vehementně žádali již za minulého zastupitelstva, vždy byla dána přednost spíš komerčním zájmům a teprve v poslední době nastal určitý posun,“ podotýká. 

K otázce financí Hošek uvedl, že městská část, která je povinna zajišťovat lékařskou péči pohotovostního typu, má mandátní smlouvu s provozovatelem lékařské služby první pomoci. Podle ní m. č. poskytuje například zázemí a určité finanční prostředky na provoz, a na oplátku nahlíží do firemního hospodaření. Další finance pak poskytuje provozovateli VZP. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz