www.praha6.cz
email

První nové chodníky už vznikají

V rámci chodníkového programu, který se už v loňském roce začal realizovat, bude v květnu definitivně dokončena první ulice v Dejvicích. Kompletní rekonstrukce neboli revitalizace chodníkového programu si v ulici Národní obrany vyžádá celkovou investici ve výši 26,5 milionů korun.

O tu se podělí Městská část Praha 6 s Technickou správou komunikací, která převážnou část ulic a silnic také vlastní a svůj díl ve výši 4 milionů korun do oprav investovala již vloni. Kromě opravy chodníku, který byl nově vydlážděn, bude rekonstruována i zeleň a ulici přibude i nový mobiliář v podobě laviček, sloupků, košů na odpadky, a zrekonstruovaného osvětlení. Podle slov místostarostky Jaroslavy Trnkové se zde přes tyto nové úpravy dokonce ani nezmenšil počet parkovacích míst. Ulice by se podle ní měla po dokončení stát jakýmsi určitým vzorem pro další pokračování programu v blízké ulici Verdunské. Zde půjde nejen o generální opravu chodníku, ale především o obnovení zničené zeleně a vytvoření lepších podmínek pro parkování šikmo.

Letos se pak počítá ještě s rekonstrukcí spodní části Bělohorské ulice, z níž by měla vzniknout „zajímavá obchodní třída, kde bude možné provozovat například i kavárnu na chodníku. Počítá se zde proto i se stavebními prahy, které zabezpečí zpomalení rychlosti aut. Chceme tu vytvořit i parkovací místa a rádi bychom, aby nebyla řešena jen tato komunikace, ale aby se úprava dotkla i okolních ulic a z této frekventované části Břevnova se stalo kulturní a příjemné prostředí,“ dodala Trnková.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz