www.praha6.cz
email

Třídit, či netřídit? A za kolik?

Myšleny jsou pochopitelně odpady. Podle nové vyhlášky totiž bude zcela jedno, zda někdo poctivě odpad třídí anebo nahází všechno do jedné popelnice. Ať tak či tak, zaplatí stejně. „Vyhláška vychází z jiné filosofie úhrady za nakládání s opady,“ říká k tomu místostarostka Jaroslava Trnková, do jejíž kompetence patří i odpadové hospodářství. Podle ní však tento způsob přímo vybízí k tomu, aby občané přestali odpad třídit.

Z nové vyhlášky, která vychází rovněž z nového zákona o odpadech a zákona o hl. městě Praze sice vyplývá povinnost občanů třídit odpad a odkládat jej do vyznačených nádob, mění se však způsob placení. „Původně se platilo za počet nádob v domě. V praxi to znamenalo, že lidé, kteří vytříděný odpad odnášeli do vyznačených kontejnerů, nepotřebovali na zbylý běžný odpad nádob třeba pět, ale jen dvě, tudíž platili méně. Pak samozřejmě bylo pro každého daleko výhodnější odpad třídit, a tím pomáhat i k ochraně životního prostředí,“ vysvětluje Trnková. 

Současná vyhláška však určuje platbu nikoli za počet nádob, ale za osobu, přičemž sazba je tvořena dvěma částkami: 247 Kč za poplatníka a kalendářní rok a částkou 221 Kč za poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů hl. města Prahy za předchozí rok za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. „Tady je ten zádrhel. Já totiž tvrdím, že v městských částech, kde se odpad třídí, a to Praha 6 je, není důvod, aby se ještě připlácelo tolik na to, že se někde odpad netřídí,“ upozorňuje Trnková. 

Podle ní je naprosto logické, že by se mělo platit za nakládání s vytříděnými odpady, protože i kontejnery se sklem, papírem a plasty je třeba někam odvézt a zpracovat. „Ale proč bychom měli platit stejnou sazbu jako obce, které odpad netřídí vůbec?“ ptá se dále Trnková s tím, že místo 221 korun by obce a městské části, které odpad třídí, měly platit méně. „Třeba stokorunu,“ říká s tím, že boj za změnu pokračuje. „Doporučovala bych vydržet. Doufám, že se podaří přesvědčit legislativu, že tento způsob řešení není ve prospěch tříděného odpadu,“ dodává Trnková. 

Místostarostka poukazuje také na fakt, že pokud by se částka určená na osobu přepočetla zpětně na počet nádob, znamenalo by to, že u domu, kterému běžně stačily popelnice dvě, by najednou mělo přibýt dalších například pět. „Jsem jen zvědavá, jestli nám budou chtít ty nádoby také dát, i za cenu toho, že některé budou zcela nevyužité, anebo jestli je budeme jenom platit,“ ptá se dále Trnková. Nicméně i přes tyto výhrady místostarostka upozorňuje na skutečnost, která mimo jiné vedla ke změně vyhlášky. „Jedním z argumentů, proč k tomu došlo, je ten, že rostly černé skládky. Lidé si zkrátka neobjednali dostatek popelnic, a pak vozili odpad do zeleně. A navíc jsou zdokumentovány případy, že si lidé objednali jednu nádobu a zbytek nosili sousedům do popelnice, nebo do veřejných pouličních košů.“ uzavírá Trnková.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz