www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • V současné době je velmi aktuální otázka stěhování nájemníků z petřinského domu Na Okraji. V jaké fázi se nyní celá věc nachází?
  • S byty je vždy potíž a když máte sehnat naráz určitý počet, jde to asi dost těžko. Takže, jaké byty nyní máte připraveny?

V současné době je velmi aktuální otázka stěhování nájemníků z petřinského domu Na Okraji. V jaké fázi se nyní celá věc nachází?  

Jedná se o nešťastně položený dům, stojící na velmi nestabilním podloží. Radnice proto nechala vypracovat statický posudek, který jasně hovoří  o naprosté nezbytnosti provést rekonstrukci, umožňující další užívání tohoto domu. Takovýto razantní zákrok ale bohužel není možný při plném provozu a z toho vyplynulo, že nájemníci se budou muset dočasně vystěhovat. Je to mimořádná situace už proto, že se jedná o poměrně velký panelový dům, se dvaadvaceti partajemi, z nichž určité procento tvoří senioři. A pro ty je takové stěhování velkým zásahem do života. Bydlí tam i řada rodin s malými dětmi, v některých případech školou povinnými, což také není jednoduché. Vzhledem k tomu a při veškerém respektu k potřebám každé z rodin, která v bytovém domě žije, nám nezbývá, než nájemníkům nabídnout náhradní ubytování. Ta se dnes vybírají přísně individuálně podle potřeb každého nájemníka, s ohledem na to, zdali se jedná o rodinu s dětmi, které docházejí někam do školy, v případě seniorů či zdravotně handicapovaných občanů s ohledem na jejich zdravotní stav. 

S byty je vždy potíž a když máte sehnat naráz určitý počet, jde to asi dost těžko. Takže, jaké byty nyní máte připraveny?

Každý, kdo se o byty obecně více zajímá, si určitě všiml, že městská část v posledních několika měsících nedělala žádná výběrová řízení na obecní byty například za smluvní nájemné. Probíhala pouze výběrová řízení na byty, které jsou v domech zahrnutých do procesu privatizace. Tam my si nemůžeme dovolit třeba na čtyři, pět měsíců privatizaci zbrzdit. Nicméně bytový fond určený na standardní výběrová řízení za smluvní nájemné, jež radnice organizuje, k dispozici máme, a ten skutečně tvoří asi padesát procent bytových náhrad, které dnes dáváme k dispozici. Stěhujeme ale čtyřiadvacet partají a městská část nedisponuje nějakým obrovským počtem volných bytů. Už jen vytvoření základny pro tento účel přece jen bylo velmi obtížné. Nicméně každý byt, do kterého se na dobu dvou až tří měsíců nájemníci postěhují, bude zařízen, vymalován a připraven na to, aby se nejednalo pouze o nějaké provizorní bydlení, ale aby zde každá rodina mohla plnohodnotně bydlet.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz