www.praha6.cz
email

BMI není jenom Body mass index

Knihovna – to v současné době již nejsou jen knihy a březen, který navíc už několik let není měsícem knihy. Pojí se s internetem a je vžitý pod zkratkou BMI (Březen – měsíc internetu).

Fenomén celosvětové počítačové sítě nás zasahuje na každém kroku a někomu připadá, že získá prvenství ve světě informací, vzdělávání, ale i zábavy a přispěje tak k postupnému zániku tradičních forem. Ne všichni však sdílí tento názor. Uvědomují si, že klasické nosiče, v případě knihoven tištěný papír, mají stále své opodstatnění a že četba je pro rozvoj člověka, jeho fantazie a myšlení zcela nezastupitelná. Se skutečností, že děti nečtou, se rozhodli bojovat v Základní škole Hanspaulka. Půl roku je v provozu školní knihovna, která je určena jak žákům, tak i zaměstnancům školy. Přístupná je ve všední dny každé odpoledne a k dispozici jsou nejen nezbytné počítače (pro obsluhu služební – s profesionálním automatizovaným knihovnickým systémem a přístupem na internet, pro uživatele čtenářské s multimédii a rovněž s přístupem na internet), ale zejména knižní fond, který se v posledních měsících rozrostl o stovky titulů z knižních darů žáků, učitelů a zejména občanů Prahy 6. Pro žáky je také přitažlivá a hojně využívaná možnost kopírovat si za symbolickou úhradu potřebné studijní materiály.

K tradičním akcím knihovny již patří odpolední středeční pořady o literatuře. Ten další je věnován napínavému čtení Ivana Vágnera „Proč odchází Velký Detektiv aneb Proč se již nepíší detektivky“. Všichni milovníci (beseda je veřejnosti přístupná!) detektivek, krimi a thrillerů jsou vítáni ve středu 3. 4. v 16 hod. A co knihovna připravila pro své uživatele v rámci BMI? Informace o databázích, ve kterých lze hledat smysluplné, ověřené informace.

Jana Křehlová
knihovnice

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz