www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Zasedala bytová komise a projednávala otázku malometrážních bytů. Lze prozradit nějaké konkrétní výsledky? 
  • Radnice tedy postaví nové byty?
  • Předpokládáte, že by tyto byty byly nájemní?

Zasedala bytová komise a projednávala otázku malometrážních bytů. Lze prozradit nějaké konkrétní výsledky? 

Městská část si je vědoma omezeného rozsahu bytového fondu na Praze 6 a také omezené dostupnosti bydlení například pro začínající mladá manželství a rodiny s malými dětmi. Snažíme se tedy nabídnout prostředky pro řešení neuspokojivé bytové situace a proto jsme vybrali několik lokalit k tomu určených. Nejvíce „pokročilou“ lokalitou je Radimova ulice, kde by v několika nejbližších letech měly vyrůst malometrážní byty. Nemusí však být nutně určeny jen pro mladá manželství, mohou naopak sloužit i pro střední generaci či starší občany nebo tak rodina může řešit svou neuspokojivou bytovou situaci.

Radnice tedy postaví nové byty?

Radnice Prahy 6 zvolila metodu, kterou bychom jednoduše mohli nazvat sdružením investičních prostředků. V rámci takto sdružených investičních prostředků by se na výstavbě měla podílet obec, ale také stát svými dotacemi na infrastrukturu a na samotnou jednu bytovou jednotku a zároveň předpokládáme, že třetím investorem by byl soukromý kapitál. Způsob výběru strategického partnera, který by tento soukromý kapitál přinesl, nyní radnice Prahy 6 hledá a vytváří podmínky výběrového řízení. 

Předpokládáte, že by tyto byty byly nájemní?

Prvním krokem je vytvořit dostatečné množství finančních prostředků pro to, aby k bytové výstavbě vůbec mohlo dojít. Teprve v druhém kroku je možné hovořit o tom, zdali se bude jednat o bydlení nájemní nebo vlastnické. Rozhodování o formě užívání bytu v konečné fázi bude muset být vázáno přirozeně na počáteční investiční vstupy jednotlivých partnerů, jinými slovy v okamžiku, kdy se městská část bude silně investičně podílet na samotné výstavbě, bude to ona, kdo bude rozhodovat o tom, zda zvolí formu nájemního nebo vlastnického bydlení. Budou-li to však prostředky strategického partnera, pak to bude on, kdo bude rozhodovat o podobě budoucího bydlení. Ovšem vzhledem k tomu, že m. č. hodlá zapojit svoje vlastní zdroje i zdroje státní, tak ve srovnání s průměrnou cenou za metr čtvereční bytové plochy na komerčním trhu budou náklady na toto bydlení daleko nižší. Předpokládám tedy, že ať už bydlení bude nájemní nebo vlastnické, bude dostupnější i ekonomičtější.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz