www.praha6.cz
email

Děti se připravovaly na nebezpečí

Přípravu na krizové situace a postupy při nenadálém nebezpečí si vyzkoušely děti ze Základní školy Marjánka při červnovém cvičení civilní obrany.

Díky praktickým ukázkám hasičů, policie a záchranné služby tak získaly řadu praktických znalostí a dovedností.
Některé z přístrojů si mohly samy vyzkoušet – kyslíkové přístroje, protipožární obleky nebo hasičské helmy. U dětí se cvičení setkalo s velkým ohlasem. Mimo jiných ukázek děti velmi zaujala prezentace nasazení kynologů, přednáška policie a seznámení s činností hasičů. Všichni se v rámci zdravotní přípravy rovněž seznámili se základy první pomoci. A co na to samy děti?
„Dozvěděli jsme se důležité věci, které by nám mohly zachránit život při požáru nebo povodni. Nejvíce mě zaujaly historické věci, které se týkaly policie, hlavně zbraně.“ Tomáš Tomášek, 8.A
„Prohlédl jsem si vybavení policie, která je nasazována ve zvláštních případech, jako třeba fotbalová utkání. Základy první pomoci se mi můžou hodit v běžném životě.“ Jiří Šrytr, 8.A
„Překvapilo mě, kolik mladých lidí zemřelo na drogy. Odstrašující byly fotografie mrtvých narkomanů. Také vědět něco o jaderných zbraních mi přijde důležité. Neustále se o tom mluví v televizi i v rádiích a děti ani nevědí, co se vlastně všechno může stát.“ Monika Nováková, 8.A.
Vladislav Pivoňka

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz