www.praha6.cz
email

Film Po stopách s Hurvínkem Bubenčí vyhrál Techné

Na 3. ročníku mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách TECHNÉ OSTRAVA 2004, který se konal v říjnu v Ostravě-Porubě, získal vítěznou sošku Ostravské Venuše film „Po stopách s Hurvínkem Bubenčí“.

Film vznikl ve spolupráci radnice Prahy 6 a České televize v rámci oslav 100 let města Bubenče. Námět vytvořil vedoucí odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 6 ing. arch. B. Beránek, scénář napsala Š. Horáková a produkovala ho tvůrčí skupina M. Kopeckého.

Ve čtvrthodinovém filmu, který se natáčel dva celé víkendy na různých místech Prahy 6, vystupuje jako průvodce populární loutka Hurvínek, kterého vodil umělecký šéf Divadla S&H Martin Klásek. Hurvínkovi v roli průvodce pomáhá herec Miroslav Vladyka. Film zvítězil v konkurenci dalších sedmnácti snímků. Odbornou porotu festivalu zaujala především pasáž odehrávající se v bývalé čistírně odpadních vod v Bubenči. Hlavním tématem letošního ročníku festivalu byly totiž Technické památky jako součást našeho kulturního dědictví.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz