www.praha6.cz
email

Na Marjánce budou hrát

Škola Marjánka na Bělohorské prošla za poslední měsíce několika významnými změnami. Započala zde rozsáhlá rekonstrukce a v konkurzu, konaném v jarních měsících byla vybrána také nová ředitelka mgr. Anna Niklová. Zajímalo nás tedy, co čeká školičku v novém školním roce a zda paní ředitelka chystá nějaké novinky.

„Rekonstrukce školy opravdu začala tak, jak začít měla, to znamená od začátku července a bude probíhat po celý školní rok a následující prázdniny. Jestli půjde všechno dobře, mělo by být na začátku příštího školního roku hotovo. Práce je a bude hlavně od 3. září nesmírně náročná, zejména na provoz, takže s paní zástupkyní vše připravujeme tak, aby byla hlavně zachovaná bezpečnost dětí a rodiče se nemuseli bát. Nicméně těšíme se, až bude vše hotové, a to těšení nás podporuje v překonávání překážek bez větších nervových či dokonce fyzických ztrát. Musím ovšem velmi poděkovat městské části Praha 6 za to, že přestavba této školy se stala jedním z jejích hlavních zájmů.“ 

Jste v nové funkci teprve chvíli, ale nastupovala jste asi s určitou představou. Můžete nyní přiblížit, co se zde změní či přibude?
Jednou z našich starostí teď je pochopitelně dobře zvládnout rekonstrukci za provozu. Nicméně chtěli bychom společně s učitelským sborem připravit také mnoho různorodých mimoškolních aktivit, abychom děti naučili trávit přínosně svůj volný čas. Již bývalá paní ředitelka se snažila nabízet dětem co nejrozmanitější škálu takovýchto aktivit a my v tom hodláme dále pokračovat. Navíc bych ráda, aby zde začal od druhé poloviny tohoto školního roku fungovat flétnový soubor. Tato škola by totiž měla mít do budoucna zázemí právě v hudební a dramatické oblasti, na což zde máme také šikovné paní učitelky. Pochopitelně bychom se chtěli více zaměřit i na jazyky, ale převaha by měla zůstat v té hudebně-dramatické sféře. Tuto možnost však hodláme nabízet nejen našim žákům, ale i dětem z jiných škol. Mám takovou představu, že v oblasti hudby, ať už pěvecké nebo nástrojové bychom se mohli prezentovat i na veřejnosti a hudební zázemí nabídnout právě i ostatním školám a dětem. 

Jste v těsném sousedství školy Pod Marjánkou. Bude mezi vámi probíhat nějaká spolupráce?
Domnívám se, že vztahy mezi oběma školami jsou a budou jistě dobré, protože bez spolupráce se neobejdeme. Škola Pod Marjánkou nám již nyní vychází vstříc, protože máme zatím dvě třídy prvního stupně umístěné na jejich škole, za což jsme vděční tamní paní ředitelce. Navíc nám poskytují také tělocvičnu, kterou my prozatím nemáme. Já se pochopitelně další spolupráci nebráním, a myslím si, že i když jsme svým způsobem konkurence, tak si můžeme vzájemně leccos nabídnout. Na školu Pod Marjánkou navíc dojíždí mnoho dětí z různých míst, máme tedy v úmyslu jim nabídnout možnost družiny v ranních hodinách.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz