www.praha6.cz
email

Bílek na Hradě i „doma“

Téměř kompletní dílo významného sochaře, představitele expresivního pojetí secesního symbolismu, mystika a náboženského myslitele Františka Bílka se podařilo soustředit na výstavě v Jízdárně Pražského hradu, kterou uspořádala galerie hlavního města.

V rozsáhlém souboru se objevují především monumentální i menší sochařská díla, ale i jeho obrazy, grafiky, kresby, keramika, architektonické – většinou realizované – návrhy, předměty užitého umění či archivní materiály. 

Výstava má být otevřena až do 1. února a stejně dlouho bude otevřena i Bílkova vila s ateliérem, kde se návštěvník opět setká se sochami a sousošími, nábytkem ale i s rodinným betlémem a mnoha archiváliemi, dokumentujícími život rodiny Bílkovy a přátelské styky umělce s některými básníky a dalšími osobnostmi té doby. Navíc, vila je po celou dobu trvání výstavy na Hradě otevřena návštěvníkům bezplatně. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz