www.praha6.cz
email

Nejmladší generace v Sokole

Se sestrou Boženou Zúberovou, která letos oslavila významné životní jubileum – osmdesátiny, z TJ Sokol Praha-Dejvice II jsme si povídali o její práci pro nejmladší generaci, bez které by se sokolské hnutí nemohlo rozvíjet. Sestra Zúberová je dlouholetou členkou Sokola a díky své lásce k pohybu ji neodradil žádný režim od toho, aby se věnovala této činnosti. Své úsilí zaměřila na cvičení rodičů a dětí, které v roce 1970 prosadila na Hanspaulce, jako v jedné z mála jednot v Praze.

Jaké jsou historické kořeny cvičení nejmladší věkové kategorie?

Zakladatelkou cvičení rodičů a dětí byla paní doc. Berdychová, která se této nové tělovýchovné skupině začala věnovat v druhé polovině 60. let. Naše jednota byla jednou z prvních, kde se toto cvičení uvedlo v činnost. Já jsem velmi usilovala o tento typ cvičení a nakonec jsem měla plnou podporu v naší jednotě. Oddíl rodičů a dětí začal navštěvovat hojný počet cvičenců. Cvičení bylo zajímavé tím, že bylo pro velmi malé děti (i mladší než dva roky), které cvičily s rodiči. Tak se v podstatě vytvářel u dětí velmi pozitivní vztah k pohybu již od malička. Toto cvičení vedlo nejen k výchově dětí, ale zároveň i rodičů, protože úspěch cvičení záležel právě na nich, na jejich postoji ke sportu i k tomu, jak se chtěli svému dítěti věnovat.

Mohla byste čtenáře seznámit, jak taková hodina vlastně vypadala?

Než se začalo vůbec cvičit, tak jsem rodičům vysvětlila, co se s malými dětmi cvičit nesmí. Dále následovala společná rozcvička rodičů s dětmi a pak cvičení na nářadí, několik různých sestav, které rodiče na základě mých instrukcí sestavili. Než začali cvičit, vždy jsem jim spolu s nějakým dítětem předvedla, co se má na daném nářadí dělat. O něco později probíhalo samostatné cvičení rodičů, kdy jsme děti odvedli stranou, aby si hrály, nebo jsme jim vyprávěli pohádky či s nimi zpívali naše národní písně. I to jsem rodičům vštěpovala: aby s dětmi zpívali, protože zpěv dělá radostnější život. Později mi děti začaly říkat babičko, chytaly mě za ruce a ptaly se, jestli jim budu zase vyprávět pohádky, to bylo velmi milé. Po letech se pak začalo stávat, že ty děti, které k nám chodily do cvičení, přivedly do stejného oddílu svoje děti. Mnohé se ke mně hlásí a rády po letech vzpomínají na hezké cvičení.

Kdy jste se vlastně vy sama zapojila do Sokola a proč?

Narodila jsem se v Dejvicích, kam do Sokola chodila moje maminka a její sestra. V roce 1929 jsme se přestěhovali na Hanspaulku. V době, kdy zde vznikla sokolská jednota v roce 1931mi bylo osm let a od té doby jsem Sokolu věrná a v Sokole vychovaná. Jsem zde od prvopočátku, cvičila jsem na všech sletech. A už jako starší žákyně jsem se také zajímala o cvičení předškolních dětí. Cvičení v Sokole pro mě zkrátka znamená krásná léta prožitá v žactvu, dorostu, na veřejných cvičeních, sletech a na dalších sokolských akcích.

Zuzana Hubinková

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz