www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Rada i zastupitelstvo schválily finanční pomoc obětem povodní na Praze 6. Co to bude znamenat?
  • Co v případě, že dům bude potřebovat zásadní rekonstrukci, na niž tyto peníze nedosáhnou? Přijde ještě nějaká pomoc, byť třeba ne finanční?

Rada i zastupitelstvo schválily finanční pomoc obětem povodní na Praze 6. Co to bude znamenat?

Teď, kdy je obnoven provoz na komunikacích Prahy 6 v zatopených oblastech, kdy všechny postižené domy i kancelářské prostory jsou vyklizeny a vysoušeny a dochází k finální sanační práci na zatopených územích, je hlavní prioritou pro všechny postižené domácnosti otázka finančních zdrojů. Od státu je přislíbena finanční pomoc stejně jako od magistrátu, ale tato finanční pomoc se jeví spíše jako symbolická. Zvláště uvědomíme-li si, že v naprosté většině případů rodiny přišly o všechno, co bylo vodou zasaženo. Proto se rada i zastupitelstvo rozhodly k velkorysému kroku, a to k jednorázovému odškodnění a daru každé postižené domácnosti až do výše 50 000 Kč. Tato částka půjde do každé domácnosti. V případě, že se bude jednat o drobná poškození majetku, např. sklepů či zahrad, přistoupíme k částce poloviční. Ale toto je jediná diferenciace.

Co v případě, že dům bude potřebovat zásadní rekonstrukci, na niž tyto peníze nedosáhnou? Přijde ještě nějaká pomoc, byť třeba ne finanční?

Radnice udělá vše, co může. Doposud poskytla naprosto nezištnou pomoc v podobě lidské práce stovek policistů, dobrovolníků, desítek vojáků, zajistila odvoz odpadu, zabezpečila dostatek čisticích a dezinfekčních prostředků, vysokotlakých sprejů tzv. wapek, vysoušečů, čerpadel či základních ochranných pracovních pomůcek. Toto by se dalo zahrnout do první pomoci. V druhém horizontu nabídla Praha 6 odborné služby statiků a stavařů k posouzení poškození jednotlivých domů a zároveň vytvoření „jízdního řádu“ následné sanace a rekonstrukce. Vedle této stavebně technické pomoci je pomoc v oblasti sociální péče, sociálních dávek a zároveň v oblasti bytové náhrady tam, kde to je potřeba. Ve třetím horizontu, kdy se již bude přistupovat k nezbytným rekonstrukcím objektů, má a bude mít městská část již omezenou působnost. Pak musí přijít ke slovu stát s nabídkou bezúročných nebo nízkoúročených půjček či různých forem stavebních spoření. Ke slovu by měly přijít i nejrůznější stavební firmy s nabídkou rychlé a cenově dostupné pomoci. Radnice poskytne na své náklady veškeré služby.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz