www.praha6.cz
email

ZŠ Bělohorská 174 bourá a staví

Náročná, ale vytoužená rekonstrukce čeká Základní a Mateřskou školu Bělohorská 174 na Bílé Hoře. Poklepem na základní kámen nové přístavby, kterého se zúčastnili zástupci městské části, se začala vytvářet nová budoucnost této školy.

Investice radnice do celé rekonstrukce činí 27,5 mil. Kč. Starosta Tomáš Chalupa při slavnosti vzpomenul dramatickou diskusi, která ve škole probíhala před rokem. „Tehdy jste nás podezřívali, že školu necháme zbourat. My opravdu bouráme, ale stavíme novou,“ řekl starosta s přáním, aby ze školy nevymizela rodinná atmosféra, kterou nabízí uspořádání školy a školky pohromadě. Také místostarostka Jaroslava Trnková s potěšením oznámila, že se nenaplnily obavy rodičů o zrušení školy.


Starosta T. Chalupa poklepem na základní kámen zahájil přestavbu.

Stavba potrvá přes prázdniny až do konce listopadu. Během této doby se opraví stará budova školy, kde se provede zateplení, vymění elektroinstalace a sociální zařízení. Do zcela nové budovy na pozemku po demolici starého pavilonu se přesune mateřská škola. Na místě staré jídelny a kuchyně, která již byla naprosto nevyhovující, vyroste další nový pavilon s kuchyní a jídelnou pro 200 dětí. Tu budou využívat obě zařízení. „Novou jídelnu do září nepostavíme, proto budou děti dojíždět autobusem na obědy do ruzyňské školy T. G. M.,“ řekla ředitelka školy Hudečková, která věří, že na vánoční besídce se žáci sejdou již v nových prostorách. Zároveň s úsměvem dodala, že jí kladívko na poklepávání základních kamenů málem přirůstá k ruce. ZŠ Bělohorská je odloučeným pracovištěm ruzyňské Základní školy T. G. M., kde byla nedávno zahájena výstavba nového sportovního areálu s krytou halou a také rekonstrukce hlavní školní budovy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz