www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • S jakým cílem jste navštívili zatopené oblasti Prahy 6?
  • Máte již rozmyšleno, jak použijete peníze z povodňového konta Prahy 6?
  • Koncem března se chystáte představit nové Programové prohlášení rady Prahy 6. Můžete alespoň naznačit některé z bodů, které se v něm objeví?

S jakým cílem jste navštívili zatopené oblasti Prahy 6?

Návštěvou domácností jsme chtěli zjistit potřeby lidí, a také zaevidovat nutnou pomoc. Věřím, že naše návštěva, při níž asistovali i odborníci jako například statik nebo hygienik, přinesla nejen podporu postiženým, ale i celou řadu řešení praktických problémů. Nám naopak informace nutné pro správné rozdělení finanční a materiální pomoci konkrétním domácnostem. Domovy lidí, které postihla povodeň, jsou stále rekonstruovány a jsou v různém stupni dokončení. Nicméně například v Papírenské ul. jsme zjistili, že by nic nemělo bránit tomu, aby se na konci února většina lidí vrátila domů. Navíc jsme i majitelům nemovitostí rozdali jakýsi návod, jak konkrétně postupovat při žádosti o další finanční dotace, které mohou být v některých případech až 700 tisíc Kč.

Máte již rozmyšleno, jak použijete peníze z povodňového konta Prahy 6?

Na kontě je nyní 528 tisíc Kč. Peníze jsme získali nejrůznějšími charitativními akcemi a o tom, jak budou rozděleny, bude jednat rada. Právě proto si myslím, že naše návštěva zatopených občanů nebyla zbytečná. Peníze z konta se tak vlastně stanou další podporou poté, co jsme těmto lidem vyplatili třicetitisícové sociální dávky a patnáctitisícové dávky na nezaopatřené dítě. Navíc jsme z rozpočtu uvolnili padesátitisícový peněžní dar pro každou rodinu, který byl určen na zmírnění škod. Okamžitě byly také pro lidi připraveny zhruba čtyři desítky bytů k náhradnímu bydlení.

Koncem března se chystáte představit nové Programové prohlášení rady Prahy 6. Můžete alespoň naznačit některé z bodů, které se v něm objeví?

Programové prohlášení nové rady mimo jiné určí základní strategické cíle rozvoje Prahy 6 na následující období. Těmi nepochybně budou takové akce, jako výstavba dalšího domu seniorů, dobudování aquaparku na Petynce nebo také pokračování v již zahájeném chodníkovém programu. Základních priorit dnešní Prahy 6 je celkem asi dvacet a zasahují do oblasti školství, hospodářství, zdravotnictví, kultury a sportu, rozvoje obce a infrastruktury i bezpečnosti. Už v minulé Šestce byly zmíněny některé z akcí, připomeňme tedy, že letos bude objemově největší rekonstrukce a přestavba bývalé tančírny Globus na Dejvické za 35 mil. Kč v divadelní sál, kam by se mělo přemístit povodněmi zcela zničené Divadlo Semafor. Připravujeme ale například také přemístění Dopravního inspektorátu Policie ČR z nynějších naprosto nevyhovujících prostor do míst, kde bude podstatně lépe sloužit občanům.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz