www.praha6.cz
email

Buďte Lvíčetem...

Jednou z organizací věnující se intenzivně dětem je turistický oddíl Lvíčata, založený již v roce 1974. Od svého založení to byl oddíl zaměřený na turistiku a fotografování, v roce 1980 se pak stal oddílem ryze turistickým. 

Loni Lvíčata oslavila již 26 let svého úspěšného trvání a jejich smysl potvrzují desítky dětí, které nejen oddílem již prošly, ale které sem také stále nově přicházejí. 

Zájem dětí je docela pochopitelný, protože Lvíčata mají stále co nabídnout. Kromě středečních schůzek v klubovně na Petřinách, při nichž probíhají nejrůznější hry, soutěže a plnění různých úkolů, totiž vedoucí a instruktoři plánují celoroční akce. Například víkendové oddílové výpravy, při nichž se jezdí od pátku do neděle do přírody, zimní, jarní a letní tábory či občasné zahraniční zájezdy. „Děti mají zajištěnou činnost od rána do večera, rozhodně se nenudí,“ říká k tomu jeden z vedoucích Roman Kovařík. „Vesměs všichni dnešní vedoucí a instruktoři připravují zájmovou činnost ve svém volném čase a bezplatně. Přesto však s chutí, protože pocházejí většinou z řad dětí, které do oddílu docházely a po dovršení patnácti let jim bylo líto oddíl opustit. Tak se stali velmi kvalifikovanými a zkušenými vedoucími, z nichž někteří mají i pedagogické vzdělání,“ dodává Kovařík. 

A aby nezůstalo jen u slov: kromě již zmíněných táborů v nejbližší době děti čeká koupání v německém Weidenu, o Velikonocích je pro ně nachystána vícedenní akce na Dobrošovské pevnosti, na přelom května a června se připravuje již 7. společný týdenní zájezd rodičů a dětí do Kalábrie. Ke Dni dětí pak ožije obora Hvězda při „Cestě pohádkovým lesem“, každoroční akce, na níž přispívá i m. č. Praha 6. A letní tábory pak na sebe už nenechají dlouho čekat. 

Lvíčata vydávají i svůj časopis Lvíčátko a celá jejich historie je zaznamenána v kronikách. Kdo by měl zájem, nalezne Lvíčata už i na internetu. „Tato činnost je pro nás koníčkem a největší odměnou jsou pro nás úsměvy spokojených dětí. Smysl v organizované zájmové činnosti pro děti je i v tom, že se snažíme, aby na děti v menší míře dopadly negativní vlivy dnešní doby. Tím se snažíme přispívat k ochraně dětí,“ znovu dodává Kovařík. 

Volat můžete na tel.:                      0603 460 413
 nebo se obrátit na adresu:             T. O. Lvíčata, Zikova 707/7, Praha 6
                                        

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz