www.praha6.cz
email

Co přinese nová koncepce bytové politiky

Více kontroly, opatrnosti, prosazování práva, srovnávání cen i nová výstavba nájemních bytů… i tak by se dala charakterizovat koncepce bytové politiky, k jejímuž obsahu se nyní vracíme.

Zastupitelé si v ní vzali za úkol především dokončit transformaci p. o. SNEO do podoby fungující organizace, jejíž prioritou by měla být dohlížecí a kontrolní činnost výkonu správy bytového fondu. U nových správcovských firem se oproti nynějšku bude moci mnohem důrazněji vymáhat kvalita jejich služeb. Podmínkou je ovšem také mnohem větší hospodárnost při obnově bytového fondu a zjednodušení a sjednocení vlastnických vztahů. Postupně by tedy měly být vyřešeny především ty kauzy, kde má městská část spoluvlastnický podíl s jinou osobou. 

Koncepce přináší ovšem také upozornění na časté zneužívání bytů pro jiné účely, nelegální pronajímání či obtížné vymáhání dlužného nájemného. Do budoucna by proto mělo dojít kromě důslednějšího prosazování práva také k uzavírání nájemních smluv na dobu určitou. To by umožnilo rychleji a jednodušeji řešit případné nastalé problémy. 

Pokračování v dalším čísle

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz