www.praha6.cz
email

Další domy schváleny k privatizaci

Zastupitelstvo schválilo 36 dalších domů k privatizaci, přičemž domy jsou rozděleny na činžovní a panelové.

Při sestavování seznamu nyní privatizovaných domů bylo podrobně zvažováno několik hledisek. Z činžovních domů byly v souladu s platnými „Zásadami“ a Koncepcí bytové politiky vypuštěny domy, které nesplňují kritérium pro zařazení k prodeji. Jsou to ty domy, v nichž jsou nebytové prostory anebo domy, které se stávají součástí programu půdních vestaveb. V nich městská část nejprve zrealizuje půdní vestavbu, čímž rozšíří bytový fond, a teprve posléze je prodá. „Tyto domy nejsou vyčleněny z privatizace, ale jejich prodej se bude odehrávat podle jiného režimu,“ řekl k tomu starosta Pavel Bém. Ze seznamu byl ovšem vyřazen také například památkově chráněný dům v oboře Hvězda. Z 34 činžovních domů bylo tedy nakonec ke schválení vybráno 15 domů v oblasti Břevnova, Dejvic, Veleslavína, Bubenče, Střešovic a Vokovic.

Druhou skupinou, která byla schválena k prodeji, jsou panelové domy v lokalitě Anastázova, Sartoriova, Radimova, v počtu 21 domů.

Při diskusi o vyřazování a posuzování domů k prodeji zazněl dotaz zastupitele Stanislava Hejduka, týkající se právě půdních vestaveb, respektive kdy budou známy seznamy domů, které by kvůli možnosti půdní vestavby neměly být privatizovány. „Musíme do nějaké lhůty říci, s čím počítáme, s čím ne a za jakých podmínek se půdní vestavba bude dělat. Byl bych rád, kdyby nějaký termín byl určen,“ uvedl Hejduk. Otázku termínu zodpověděl vedoucí odboru správy obecního majetku Petr Ďurica, který uvedl, že z asi stovky vytipovaných domů, u nichž byla prověřována možnost půdní vestavby, jich zbývá ještě třicet a s předložením výsledků této činnosti se počítá na dubnovém zastupitelstvu. Pak by také měly být známy další domy, které se budou moci privatizovat.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz