www.praha6.cz
email

Na 1. svatováclavských slavnostech piva se vypilo 72 sudů 

Vytočením a vypitím 72 sudů, konkrétně 7161 piv, skončily první svatováclavské slavnosti piva v Dejvicích. Ty se konaly přímo na Vítězném náměstí od 24. září do 8. října.

Návštěvníci slavností tak potvrdili známou skutečnost, že Češi jsou nejen národ pivařů, ale také lidí podporujících charitu. Z každého vytočeného piva je totiž 50 haléřů věnováno Domovu sv. Rodiny v Praze 6. Tento ústav, poskytující celoroční a komplexní ubytovací, stravovací, zdravotnickou, ošetřovatelskou a vzdělávací péči, mentálně a těžce zdravotně postiženým s kombinovanými vadami, tak získá částku 3 580 korun. Spokojenost se slavnostmi piva projevil i organizátor akce restaurace Zlatý rožeň. Podle slov provozního restaurace J. Hanáka se za stejné období v restauraci vytočí zhruba o 2500 piv méně. Rádi by proto v podobných akcích pokračovali. „Musíme ovšem pro příště lépe vybírat vystupující muzikanty. Žánry jako hard rock či rock se ukázaly jako nevhodné do centrální části Dejvic. Zaměříme se v příštím roce na folk a také na dechovku,“ dodal Hanák.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz