www.praha6.cz
email

Splešťule blátivá řádila v „Dejvickém“

Dejvické divadlo zažilo mimořádné představení, které zorganizoval Speciální domov mládeže Sedlce, Centrum integrace dětí Karlín a Pomocná škola Rooseveltova. Benefiční představení nazvané Podejte ruku, ať nejsme samy„ se konalo jako pomoc při obnově záplavami zničených zařízení sloužících dětem se speciálními potřebami a mentálním postižením.

Naplněné divadlo pak mohlo sledovat nejprve moderátora Jana Révaie a posléze postupně i celý program, v němž nechybělo ani divadlo Přepestro, které v Dejvickém divadle vystupuje pravidelně každým rokem. Tentokrát si přichystalo „Malý příběh ze života hmyzu“ (viz foto). Mezi dalšími pak na scéně zahráli například Muzikanti z Dejvic, Kmen indiánů z Prahy 6, Soubor neslyšících s představením Tichá hudba – zpívající ruce či herci ze Speciálního domova v Sedlci.

Zaplatit dobrovolné vstupné určitě neopomněl nikdo z diváků, nejen proto, že zhlédl báječné vystoupení, ale i proto, že bylo určeno na dobrou věc.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz