www.praha6.cz
email

Říjen byl opět ve znamení škol

Nové učebny, doopravená fasáda a terasa na ZŠ Norbertov, dokončená rekonstrukce ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody, zrekonstruovaná MŠ Arabská – to jsou další tři školská zařízení, která od městské části získala peníze na potřebné stavební opravy. Potřebná částka celkem přitom činila více než 32 milionů korun.

Celkem pět milionů si vyžádala rekonstrukce fasády a učeben včetně terasy na Norbertově, rekonstrukce E. Destinnové a nám. Svobody, která zahrnovala kompletní opravu fasády včetně výměny vchodových dveří, nátěrů oken a keramických oprav soklu přišla na 16 mil. Kč a školce v Arabské byly opraveny dva pavilony, rozšířena plocha, vyměněna okna, dveře, fasáda, vylepšen interiér a schodiště, a to vše za více než 11 mil. Kč.

Předávání těchto opravených částí škol se neobešlo bez malých slavností a zatímco na Norbertově zahrála jedna ze žákyň na housle skladbu Josepha Haydna a děti si pak společně zazpívaly pohádkovou písničku Dělání, v bubenečských školách vystoupil světoznámý soubor Bambini di Praga, který poté, co byl vytopen v Karlíně, našel svůj nový domov na ZŠ nám. Svobody v Praze 6. Ve školce v Arabské pak byla součástí slavnostního odpoledne prohlídka školy a vernisáž fotografií.

Městská část tak pokračuje ve svém programu, který zahrnuje nemalé investice právě do škol, jež ročně činí zhruba 150 milionů korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz