www.praha6.cz
email

Hospodaření Prahy 6 bez problémů

Finanční situace Prahy 6 je stabilizovaná, rozpočet nevyžaduje žádné razantní změny. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření za 1. pololetí, kterou na svém zářijovém zasedání schválilo zastupitelstvo.

Správce obecní pokladny, místostarosta Tomáš Chalupa navíc neočekává ani žádné propady příjmů v souvislosti s povodněmi. „Mimořádné výdaje, které jen v prvním měsíci po povodních přesáhly částku šedesát milionů korun, jsme schopni pokrýt z našich úspor,“ tvrdí Chalupa. Podle něho je Praha 6 i nadále schopna zajistit veškeré své úkoly bez toho, aby přijala jakýkoli úvěr. Naopak je připravena pomoci těm městským částem, kterým jejich finanční situace neumožňuje řešit následky povodní z vlastních zdrojů.

V prvním pololetí bylo dosaženo celkových příjmů ve výši 45% schváleného rozpočtu, což je způsobeno tím, že podíl Prahy 6 na výnosu z daní je poskytován až v září. Ostatní rozpočtové příjmy byly naopak plněny ve výši přesahující 50% plánu. Praha 6 tak například jen na úrocích za prvních šest měsíců roku získala skoro 8 milionů, jen o milion méně než bylo plánováno na celý rok.

Celkové výdaje pak za první pololetí dosáhly jen necelých 30%. Podle Chalupy je to dáno skutečnost, že „víc jak třetinu rozpočtu, přesně 275 milionů, tvoří investice realizované uprostřed roku“. Za nejdůležitější Chalupa považuje, že ani jedno odvětví rozpočtu nevyčerpalo v prvním pololetí víc, než kolik mělo přiděleno peněz. Pouze v případě sociálních dávek byla situace napjatější, vyšší plnění je však plně pokryto státní dotací.

Praha 6 bude v letošním roce hospodařit s rozpočtem v rekordní výši zhruba 850 milionů korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz