www.praha6.cz
email

Radnice dražila „poklad“

Dobročinnou aukci starožitností, mincí a šperků, které byly majetkem úřadu městské části, uspořádala radnice v Galerii Andrle. Výtěžkem z dražby podpoří Domov svaté rodiny v Libocké ulici. Na konto Domova putuje celkem 549 tisíc korun.

Soubor 93 předmětů pocházel z drobné provozovny Antikvita, kterou za minulého režimu provozoval místní národní výbor. Zlaté mince a šperky byly dosud uloženy v bankovním sejfu, vázy, příbory, porcelánové sošky a jídelní soupravy přímo ve skladu na radnici Prahy 6. Část věcí byla původním vybavením Hotelu Praha, v minulosti vlastněném městskou částí. Odtud byl i nejdražší vydražený předmět – váza s japonskými motivy, vysoká 1,26 metru a znalcem oceněná na 45 tisíc korun. Majitel si ji odnesl za     55 tisíc. Mezi sběrateli mincí byl velký zájem o zlaté americké desetidolarovky z 19. století nebo pětidukát sv. Václava z roku 1929. Základní vyvolávací cena všech předmětů začínala na polovině jejich znalcem odhadnuté ceny. „Aukce byla úspěšná. Výtěžek z dražby je stejný jako odhadní cena celého souboru,“ sdělil tiskový mluvčí radnice Martin Šalek, který vysvětlil, proč peníze získá právě Domov sv. rodiny. „Toto zařízení poskytuje komplexní péči pro mentálně a těžce zdravotně postižené lidi. Letos Domov dostal dotaci od státu o tři miliony korun menší, než potřebuje na celoroční provoz, který je necelých sedm milionů,“ uvedl Šalek.               

Nejdražší dražený předmět, vázu s japonským motivy, získal majitel za 55 tisíc korun.

 

Dobročinná aukce pořádaná radnicí přinesla půl milionu pro Domov sv. Rodiny v Liboci.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz