www.praha6.cz
email

Nový stacionář v domově

Senioři z Prahy 6 budou mít od října možnost stát se klienty nového stacionáře, který vznikne v rámci Domova důchodců v Šolínově ulici. Městská část poskytla domovu na kvalitní vybavení stacionáře 300 tisíc korun.

Domov důchodců zaplatí rekonstrukci prostor stacionáře, která bude hotova za měsíc. Příspěvek radnice umožní vybavit stacionář tak, aby poskytl vhodné zázemí dvanácti budoucím klientům převážně z Prahy 6. „Uvítali jsme nabídku zřídit stacionář v těžišti městské části i s ohledem na to, že se domov v dohledné době přesune do Jednořadé ulice,“ řekla místostarostka Jaroslava Trnková. Senioři se nyní mohou hlásit k pobytu, výběr klientů stacionáře provádí komise, ve které je zastoupena naše městská část. Do stacionáře jsou přijímáni senioři, kteří se o sebe nemohou krátkodobě starat, například po operaci nebo po úrazu, s tím, že si zajistí každodenní dopravu. Kapacita stacionáře bude 12 míst. „Myslíme, že bychom výhledově mohli stacionář rozšířit. Jsme v kontaktu se všemi seniorskými organizacemi a sledujeme jejich požadavky,“ uvedla ředitelka domova Eva Kalhousová. V rámci celodenního programu bude seniorům poskytována rehabilitační a hygienická péče, k dispozici je lékař i psycholog, důchodci se mohou zapojit do programu domova. Zájemci o informace volejte Domov důchodců, Tereza Janoušková, tel. 233 339 881.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz