www.praha6.cz
email

Blýská se Kajetánce na lepší časy?

Pro razantní řešení neúnosného stavu barokní usedlosti Kajetánka se rozhodli radní a příslušní pracovníci úřadu m. č. Praha 6. Majitelům totiž dali na únorové schůzce, svolané přímo do budovy úřadu, jasné podmínky: buď se začnete o Kajetánku patřičně starat, nebo bude iniciováno vyvlastnění!

Radnice jim dala jednoznačný požadavek: do 28. 2. se museli majitelé dohodnout s odborem péče o prostředí o zabezpečení a nejnutnějších opravách. Do 31. 7. pak musí buď připravit projekt na jeho záchranu s vlastním zdrojem finančních prostředků, nebo sehnat seriózního kupce, jež převezme závazky vlastníka z hlediska záchrany nemovitosti. Pokud tak neučiní, budu iniciovat postup směřující k vyvlastnění této kulturní památky,“ potvrzuje nekompromisní rozhodnutí místostarosta Tomáš Chalupa. 

Toto jasné ultimátum zaznělo poté, co se radnice několikrát marně snažila přimět majitele ke krokům, vedoucím k záchraně nemovitosti. Majitelé – rodiny Kolátorů a Petrofů – se však brání s tím, že nemají dostatek potřebných financí. „Mě osobně už všechno kolem Kajetánky štve. Chtěla bych to mít z krku už jen proto, abychom nebyli neustále kritizováni. Vždyť jsme to nechali za 700 tisíc korun zazdít, dali jsme tam i nějaká prkna a lidi to rozbourali a rozkradli, tak co máme dělat,“ říká do telefonu jedna z majitelek, která nechtěla být jmenována. 

O tom, že Kajetánce hrozí dříve či později zborcení, ví své i vedoucí odboru územního rozvoje Bohumil Beránek. „Nedá se nic dělat, Kajetánka je zahrnuta do seznamu nemovitých kulturních památek a není možné dál nečinně přihlížet, jak chátrá. Doufám, že tentokrát se už konečně podaří celou věc dotáhnout do konce,“ dodává. Také o přilehlém parku kolem zámečku kolují už delší dobu nepříjemné zvěsti. Nejen, že z původní krásné zahrady, kde dříve byly i sochy V. Suchardy, je dnes hotová džungle, ale navíc se toto místo stalo rájem pro bezdomovce, narkomany a kriminálníky. To potvrzuje i ředitel městské policie na Praze 6 Vladimír Kotrouš: „Městská policie tu zjistila několik páchání trestných činností jako krádeže, vypalování ukradených kabelů bezdomovci, v roce 1999 jsme zde zadrželi dvacet nelegálních běženců – Afghánců plus asi pět celostátně hledaných osob a tuším, že zde zemřel také jeden narkoman na předávkování. To jsou věci, které se zde dějí kvůli stavu, v jakém objekt je, navíc volně přístupný." Když jsme ovšem požádali o vyjádření dalšího majitele Jana Kolátora, který se přímo schůzky zúčastnil, v podstatě se k tomu odmítl vyjádřit: „Vzhledem k tomu, že mám právě minimum času a jsem nemocný, nechci se k tomu vyjadřovat. Možná někdy jindy,“ řekl nám po telefonu. Majitelé mají v současné době mandátní smlouvu s realitní kanceláří Ryden International, která má prodej Kajetánky na starosti.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz