www.praha6.cz
email

Vidíte graffiti? Zavolejte a pomozte!

Bezplatná telefonní linka 0800 100 596 – to byl poslední krok k definitivnímu spuštění ojedinělého programu Prahy 6 Stop graffiti. Od začátku srpna tak na Praze 6 kdokoli může ohlásit nový výskyt tzv. graffiti, neboli sprejerských výtvorů na zdech domů, a tím pomoci k jejich okamžitému odstranění. Radnice tak pokračuje ve svém tažení proti trestné činnosti sprejerů.

„Cílem programu je zajistit každému občanu ochranu jeho majetku tak, jak mu ji dává i ústava“, řekl místostarosta Tomáš Chalupa, který je autorem celého projektu. Proto byli po zkušební fázi projektu, kdy se odstraňování týkalo jen obecních domů, zapojeni i soukromí vlastníci nemovitostí. Dnes se již počty takto chráněných domů počítají ve stovkách. Celkově je do programu zapojen skoro každý pátý dům na Praze 6 a další smlouvy se soukromými vlastníky se podepisují každý den.
Všichni vlastníci domů, kteří se do programu přihlásili, tak získali právo nechat si na obecní náklady odstranit výtvory sprejerů, a to ať už starší, tak i zcela nové. Program je navíc koncipován jako otevřený, vlastníci domů se mohou přihlásit kdykoli. „Naším cílem je vytvořit takový systém, kdy v noci vytvořené graffiti nepřežije další noc,“ vysvětluje Chalupa.

Radnice proto na základě výběrového řízení uzavřela smlouvu se dvěma odbornými firmami, každá z nich dostala do správy polovinu Prahy 6 a jejich povinností je každé ohlášené graffiti odstranit, a to v řádu hodin. Tyto firmy mají navíc povinnosti vést podrobnou dokumentaci každého poškození, která pak slouží jako důkazní materiál v soudním sporu s dopadenými pachateli.

Odstraňování graffiti totiž není jediným bodem programu, jeho dalšími pilíři je i rovina represivní a preventivní. „Sprejerství je trestný čin a jako takový si zaslouží trest. Podle mého názoru nejlépe trest obecně prospěšných prací, ať sprejeři na vlastní kůži vidí, kolik práce dá opravit fasádu, kterou předtím za pár vteřin poškodili,“ tvrdí Chalupa. Díky účinné spolupráci s policií tak již od začátku roku bylo jen na naší městské části zadrženo patnáct sprejerů, a to přímo při činu. V drtivé většině případů se jednalo o mladistvé.

Samotný program pracovně nazývaný „antisprejerový“ byl spuštěn před dvěma lety. Na jeho počátku došlo ke zdokumentování všech obecních domů s cílem zjistit rozsah poškození. Napočítána takto byla více než třetina. Tehdy byla zároveň zahájena aktivnější spolupráce s policií v oblasti represí, dále se školami a psychologickými poradnami v oblasti preventivní a zároveň započaly práce na odstraňování graffiti. Zatímco první dvě části programu se týkaly celé městské části, část třetí – odstraňování graffiti, byla realizována pouze na nemovitostech v majetku obce. I přesto, že takto byla do programu zapojena jen asi jedna desetina domů, došlo za uplynulé dva roky k poklesu celkového nápadu. Podle posledních průzkumů je nyní na Praze 6 poškozeno jen necelých osm procent domů. I toto číslo je ale podle místostarosty Chalupy obrovské, a to především na hlavních komunikacích.
Přihlášky do antisprejerového programu jsou k dispozici jak na webových stránkách Praha 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz