www.praha6.cz
email

Starci proti drogám

Neobvyklým nápadem zahájila m. č. Praha 6 svůj protidrogový program PRO6. Pro žáky 8. a 9. tříd totiž zakoupila za částku 300 000 korun dvě muzikálová představení Starci na chmelu.

Při schvalování tohoto projektu, na kterém se radnice podílí společně s producentem muzikálu firmou F. A. C. T., s. r. o., se vycházelo z předpokladu, že právě muzikálová forma může být jedním z prostředků, který pozitivně zapůsobí na dospívající mládež a jejich názory. „Dnešní svět je v mnoha ohledech složitý a v příbězích dnešních teenagerů mohou sehrát důležitou roli drogy. Proto přeji všem mladým lidem, aby našli svou vlastní cestu a doufám, že tento muzikál k tomu přispěje,“ dodává k tomu starosta Pavel Bém.

Každý ze 1300 žáků při návštěvě představení obdržel program „Starců“, v němž navíc nalezl i kartičky s užitečnými telefonními čísly a kvizový lístek zaměřený na vědomosti z oblasti základní protidrogové prevence. Tento lístek byl zároveň spojen se soutěží o hodnotné ceny. V divadle Millenium, kde se představení odehrává, proběhla navíc výstava fotografa Jindřicha Štreita s protidrogovou tematikou. Na tato představení pak navazují ještě přednášky odborníků ve školních třídách, při kterých se žáci dozvědí i výsledky soutěže.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz