www.praha6.cz
email

Radnice opraví školy kompletně

Opravit základní školy tak, aby v dalších letech bylo třeba dělat jen běžné opravy a údržbu, to je nový přístup radnice k opravám.

„Rekonstrukce musí být prováděny systémově a uceleně. Pokud už půjdeme s opravami do škol, chceme, aby proběhly všechny najednou,“ říká místostarostka Jaroslava Trnková. „Zároveň chceme, aby každá škola měla k dispozici hřiště,“ dodává.
Nový model již vyzkoušela škola TGM v Ruzyni, kde byla na jaře zrekonstruována jedna ze školních budov, druhá přijde na řadu o prázdninách, a k tomu radnice postaví novou tělocvičnu s venkovním sportovním areálem. Ze sedmnácti škol v Praze 6 vytipovala radnice pro tento rok prvních šest. Jsou to Základní školy Marjánka, Norbertov, ruzyňská T. G. M. a její součást Bělohorská 174, Červený Vrch a Petřiny-Sever. „Vybrali jsme školy, u kterých byly již některé práce zahájeny, nebo takové, kde nebylo možné v daném stavu dále pracovat,“ vysvětlila Trnková. Ve všech objektech se opraví hydroizolace, elektroinstalace, nevyhovující stavební konstrukce a velký důraz se klade na zateplení. Norbertov bude mít nové sociální zařízení, Marjánce se postaví venkovní hřiště. Na Červeném Vrchu se po havárii buduje nová kuchyně a jídelna a v rámci stavebních prací zde postaví výtah pro bezbariérový přístup tělesně postiženým dětem, které školu navštěvují. Většina prací by neměla ohrozit provoz školy a maximum se opraví o prázdninách.
„Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit polovičatou práci,“ dodává starosta Tomáš Chalupa, který na zastupitelstvo předložil návrh na zařazení dalších skoro devadesáti milionů do rozpočtu školství. Podle něho postupné rekonstrukce totiž často stojí víc, než když se škola opraví celá najednou. Ostatní školy čekají rekonstrukce během dalších let. Stejný přístup má radnice i k mateřským školám, momentálně se dokončují pasportizace všech 28 objektů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz