www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Při bilancování se obvykle zmiňují úspěšně dokončené projekty či vyřešené problémy. Mohl byste naopak říci, co se ještě nepovedlo a zbývá k vyřešení?
  • Co brání rychlému řešení?
  • Určitý program pro vznik nových parkovacích míst ale radnice už připravuje? 

Při bilancování se obvykle zmiňují úspěšně dokončené projekty či vyřešené problémy. Mohl byste naopak říci, co se ještě nepovedlo a zbývá k vyřešení?

Ne všechno běželo v uplynulém roce tak, jak bychom si přáli. V oblasti životního prostředí, nakládání s majetkem obce, rozvoje obce či péče o kulturní památky jsme nicméně na Praze 6 urazili pěkný kus cesty. Nezakrývám, že stále ještě existují problémy, které jsou pro nás výzvou i pro rok 2001. Jednou z velkých takových výzev je doprava. 

Co brání rychlému řešení?

Například skutečnost, že Praha nemá dokončen vnější silniční a vnitřní městský okruh a tepny (radiály), které by tyto dva okruhy spojovaly. Dalším velkým problémem spojeným s dopravou je technický stav našich komunikací. Praha 6 a hl. m. Praha svým komunikacím v mnohém dluží. Bolavým místem je také parkování. Není tajemstvím, že nejvíce je zatížena centrální část Dejvic, Bubenče a Břevnova, nicméně zatěžována začínají být i místa, kde tento problém donedávna vůbec nebyl. 

Určitý program pro vznik nových parkovacích míst ale radnice už připravuje? 

Novinek je více. Je možné zmínit tzv. chodníkový program, v jehož rámci budeme investovat velké finanční prostředky do povrchových úprav chodníků, a nakonec i řešení dopravy v klidu pomocí zálivových parkovišť. Součástí tohoto programu je i hledání možností budování podzemních garáží ve vnitroblocích. Z těch obtížně řešitelných a dlouho připravovaných projektů je to například výstavba podzemních garáží v ulici Wuchterlova, kde se počítá s jednopatrovými, či dvoupatrovými podzemními garážemi, pro které hledáme vhodného investora. Významnou oblastí je maximální snaha o koordinaci veškerých kroků, které v řešení dopravní problematiky na Praze 6 činí hl. m. Praha. V této souvislosti připomenu jednoznačně negativní stanovisko Prahy 6 k rozšíření Karlovarské ulice. Naším cílem je přimět příslušné kompetentní orgány k řešení spojení silničního a městského okruhu tzv. břevnovskou radiálou. Sem spadá i otázka prodloužení trasy metra A. Podnikáme všechno pro to, aby se tak stalo v co nejbližší možné době. Nelze však předpokládat, že se to podaří za období této politické reprezentace. To by byl skutečně slib laciný a z kategorie nesplnitelných. 

 

Starosta Pavel Bém společně s velvyslancem Švýcarské konfederace Johannem Bucherem
 podepsali smlouvu o prodeji vily ve Fetrovské ulici, kde po nákladné rekonstrukci vznikne rezidence ambasadora.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz