www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

K opravené budově přibude tělocvična

Ze zastupitelských klubů

Peníze za kraslice pomohou dětem

Školka jako každá jiná?

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Nový systém udrží čisté ulice

Nadvláda Střešovic v nejvyšší florbalové soutěži pokračuje

Speedway Grand Prix na Markétě

Petynka zahajuje sezónu v novém

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Operu Zlatovláska hrají děti

„Vlastinka“ pokřtila hřiště vítězstvím v trojboji

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

Historie skautských oddílů patří k Praze 6

Mladí fotbalisté vyrůstají na Marjánce

Pamětní deska připomene hrdiny i skautské ideály

ČVUT má sportoviště pro studenty i veřejnost

Dětský den na Babě bude pro všechny

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Umíte skákat na kole?

Slovo starosty

Matematická soutěž Šikula

Výlet v květnu

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Den otevřených dveří Městského soudu v Praze

Ceny volných bytů vyvolaly velký zájem

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

Sběratelé se vracejí na Prahu 6

Bengálský básník má bustu ve své ulici

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Letos již šestým rokem se v Dejvickém divadle sešlo plno dětí, rodičů, známých a přátel žáků Pomocné školy Rooseveltova z Prahy 6. Důvod byl prostý. Vedení Dejvického divadla nám jednou za rok dá své divadlo k dispozici a my s tímto prostorem a časem můžeme nakládat po libosti. Stalo se milým zvykem, že se zde scházejí jak současní žáci pomocné školy, tak i mnozí z těch, kdo už škole odrostli a chodí do Speciálního domova do Sedlce nebo našli zázemí v Domově sv. Rodiny.

Ti všichni přicházejí ukázat něco z toho, co secvičili nebo nastudovali k radosti své i těch okolo. Malý princ, divadelní hra podle knihy Antoine de Saint-Exupéryho, je společné dílo dětí pomocné školy, jejich pedagogů, kamarádů a sourozenců. Každý má tu svou „správnou“ roli. A třebaže je děj prostý a provedení co nejjednodušší, hra je brilantní a její poselství je o to naléhavější, že jednotlivé role jsou obsazeny právě dětmi s mentálním postižením. Hrají s obrovskou radostí a lehkostí. Obrovskou práci, která je skrytá v pozadí, můžeme jen tušit.

Další přišla na scénu Tichá hudba. Tak jako čínská kaligrafie pro nás znamená především krásný obraz, tak i tanec rukou ve znakovém jazyce nás osloví svou ladností a poodhalí existenci světa „jiného“, světa lidí, které provází ticho. Deset členů souboru pracuje pod záštitou občanského sdružení SETKÁNÍ již od roku 1998. Členy tohoto souboru jsou mladí lidé, kteří prostřednictvím tance říkají, co si myslí o světě i o nás, a není to pro nás vždy lichotivé, ale je to nanejvýš potřebné.

Scénky mladých lidí ze Sedlce navázaly na vlnu známých písní ze šedesátých let a na scéně zpřítomnily lásku, radost a smutek, platné tehdy i dnes. Nadsázka a humor, radost z představení a pečlivé nastudování bylo setkáno do pestrobarevného koberce.

Pak přilétly BALÓNKY a to doslova, rozlétly se po hledišti a chvilku nechaly pohrát si i diváky. Hudební kroužek dětí pomocné školy od těch nejmenších až po ty úplně největší v několika vtipných etudách roztleskal celý sál. Byla to vlastně „předkapela“ skupiny Hudební kůlna. Ta svým profesionálním vystoupením, rytmem a sytým zvukem roztancovala nakonec i diváky. V závěrečné skladbě se seběhli na jeviště všichni účinkující a nenechali nikoho na pochybách, že jsou na „prknech“ jako doma.

Nezbývá než ještě jednou poděkovat Dejvickému divadlu a radnici Prahy 6 a těšit se opět za rok na shledanou.

Ilona Dobalová

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz