www.praha6.cz
email

Vánoční umělecká soutěž 2004

Dětské sdružení RTC vyhlašuje pro žáky mateřských a základních škol již 7. ročník Vánoční umělecké soutěže, která probíhá do 25. 11.

Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích – mateřská škola, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ, a to v těchto oborech:

  • náramek – splétaný nebo korálkový

  • obrázek – Vánoce libovolnou výtvarnou technikou

  • výrobek – volné téma i technika

  • přání – Vánoční tématika různou technikou

Každý výrobek musí být řádně označen soutěžní a věkovou kategorií, jménem a příjmením autora, adresou školy s kontaktním telefonem a třídou soutěžícího. Všechny výrobky budou po vyhodnocení soutěže předány dětem ve Fakultní nemocnici Motol, seniorům z Prahy 13 a Domovu důchodců Háje.

Hotové výrobky zasílejte na adresu Dětské sdružení RTC, Zvoncovitá 1973, 155 00 Praha 13 – obálku označte heslem „Vánoce 2004“.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční v rámci „Vánoční show“, která proběhne v prosinci. Bližší informace o soutěži získáte na tel. 728 003 393 a na http://rtc.aktualne.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz