www.praha6.cz
email

Za výlety v září

Dávná minulost a jedna podivuhodnost v Kouřimi. Voda ve Střekově. Do Hor Kutných za stříbrem, bývalou slávou a světovým oceněním.

Dávná minulost a jedna podivuhodnost v Kouřimi
Přijďte 8. září v 7.30 hod. VÝJIMEČNĚ na zastávku tramvaje Dejvická (u východu z metra do Evropské), odkud odjedeme tramvají č. 26 v 7.33 hod. na Masarykovo nádraží. Zde navrhuji koupit si zpáteční lístek (Praha-Kouřim a zpět). Nastoupíme do posledního vozu osobního vlaku č. 9309, který odjíždí v 8.30 hod. a zastaví v 9.10 hod. v Pečkách. Zde nastoupíme do osobního vlaku č. 19308, který zastaví v Kouřimi v 10.20 hod. Z nádraží se vydáme na výlet. Podíváme se na nejstarší slovanské kouřimské hradiště, na zdejší skanzen, hradby a obrácené zvony. Zpět pak můžeme jet osobním vlakem 19313 v 15.27 hod. do Peček, kde počkáme na vlak č. 9318, odjíždějící v 16.08 hod. zpět do Prahy na Masarykovo nádraží. Můžeme ale odjet z Kouřimi i později. Nachodíme asi 8 km včetně asi 80 m stoupání na hradiště.

Voda ve Střekově
Kdo se chce zúčastnit odborného zájezdu na prohlídku vodního díla Střekov (jez, vodní elektrárna, plavební komory, rybí schůdky), může přijít 10. 9. na Hlavní nádraží, odkud jede spěšný vlak č. 1840 v 7 hod. do Všetat. Tam přestoupíme na spěšný vlak č. 1610 do Ústí-Střekova. Zpět můžeme jet opět spěšným vlakem z Ústí n. L. ve 14.02 hod. do Všetat a po přestupu pokračovat některým z nejbližších vlaků.

Do Hor Kutných za stříbrem, bývalou slávou a světovým oceněním
Opět výjimečně přijďte tentokrát 22. 9. na zastávku tramvaje Dejvická, odkud odjedeme tram. č. 26 v 7.33 hod. na Masarykovo nádraží. Navrhuji zde koupit lístek směr do stanice Hlízov a zpět ze stanice Kutná Hora-město. Nastoupíme do posledního vozu osobního vlaku č. 9309, který odjíždí v 8.30 hod. do Kolína. Tam přestoupíme do osobního vlaku č. 5919 a do Hlízova s ním přijedeme asi v 10.15 hod. Z nádraží se vydáme na výlet po modré značce na známý vrch Kaňk a odtud sestoupíme do města, projdeme ke Kamennému domu, podíváme se pokud možno do stříbrného dolu a podle času do kláštera sv. Barbory a do Vlašského dvora.
Zpět pak můžeme jet ze stanice Kutná Hora-město osobním vlakem č. 19212 ve 14.52 hod. do stanice Kutná Hora- hlavní nádraží, kde budeme přestupovat na vlak č. 9318 odjíždějící směr Kolín. Zde nás čeká další přestup, a to na rychlík č. 276 Slovan, který přijede do Prahy na Hlavní nádraží v 17.32 hod. Z Kutné Hory můžeme odjet i později. Výletní trasa je asi 7 km dlouhá se 60 m stoupáním na vrch Kaňk.
Příští výlet nás čeká 6. 10. do Kosoře– Černé rokle v Radotíně.

Vok Malínský (tel.: 35 35 98 89)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz