www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Magistrátem byl „odklepnut“ náš projekt na využití Ladronky. Co tedy bude následovat dále?
  • Jaká je předpokládaná částka na rekonstrukci a vybavení parku?
  • Připadalo by do budoucna v úvahu, aby na Ladronku nějak navazoval i Vypich?

Magistrátem byl „odklepnut“ náš projekt na využití Ladronky. Co tedy bude následovat dále? 

Musí být vytvořena pracovní skupina ze zástupců města a Prahy 6. Je třeba, aby vznikl projekt rekonstrukce samotné nemovitosti a zároveň projekt, který naváže na záměrovou studii využití zelených ploch v okolí Ladronky. Výhodou by asi bylo, aby tyto dva projekty zpracovávala jedna odborná organizace, která dá oběma stejný ráz. Musí také dojít k vymezení jasných podmínek výběrového řízení na budoucího provozovatele a musí být uzavřena dohoda mezi m. č. Praha 6 a hl. m. Prahou o tom, jak bude probíhat samotný výběr a jak posléze bude vypadat samotný provoz základních funkcí Ladronky. Zpracování základních tezí a představ by mělo být hotové už do začátku května. 

Jaká je předpokládaná částka na rekonstrukci a vybavení parku?

Ta částka se pohybuje ve výši asi 15 mil. korun s tím, že bude součástí rozpočtového opatření, případně rozpočtu na rok 2002. Musíme si uvědomit, že Ladronka není park, ale velké zelené pláně, které se táhnou od Strahovského stadionu až po Hvězdu, a kdybychom chtěli rekultivovat celou plochu, tak bychom se dostali do několika stovek milionů korun. Spokojíme se tedy prozatím s rekultivací bezprostředního okolí Ladronky, zeleně a hracích prvků v ní, a s vybudováním nějakého orientačního systému cyklistických stezek. Provedeny budou i opravy nejhorších komunikací a postupem času se budeme snažit celou tuto krásnou zelenou lokalitu zušlechtit. 

Připadalo by do budoucna v úvahu, aby na Ladronku nějak navazoval i Vypich? 

M. č. Praha 6 nemá pravomoc zrušit výstavbu na Vypichu, nicméně vyjádřila své jasné stanovisko: nechceme příměstské megaobchodní centrum, které svojí architekturou neodpovídá městské zástavbě, a také blízkosti kulturní památky Hvězda. Otázkou je, do jaké míry bude hl. m. Praha tento názor respektovat. My usilujeme o to, aby jej vzalo na vědomí a aby, pokud možno, pod tímto vlivem uzpůsobilo svoje další kroky v této lokalitě. Jsem přesvědčen, že jediná akceptovatelná cesta pro Prahu 6 je, že vznikne nový projekt, nabízející něco přece jenom střídmějšího, a tím pádem i pro danou lokalitu vhodnějšího. A především na úrovni přídavných společensko-kulturních služeb nabídne občanům Prahy 6 něco, co potřebují a co nemají.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz