www.praha6.cz
email

Povodeň 2002… a půl roku poté

Dvanáctého února uplyne přesně půl roku od chvíle, kdy se Prahou začala hnát rozzuřená řeka, jež ukázala, jak příliš jsme si zvykli na civilizaci a zapomněli na to, že kdysi byly záplavy docela běžné. Zkázu, kterou za sebou zanechala, budeme ještě dlouho pociťovat všichni, ale především lidé, kteří bydlí v zatopených domech a bytech. Na Praze 6 se to týká ul. Papírenská a V Podbabě.

Městská část Praha 6 zahájila hned při povodni záchranné práce, následně poskytovala pomoc jak materiální a finanční, tak ve formě lidské práce, a zároveň těm nejpotřebnějším poskytla přechodné bydlení. V poslední lednové dny se proto šli představitelé městské části podívat, jak postoupily rekonstrukční práce v postižených objektech, aby mohli objektivně posoudit, kolik času bude potřeba ještě dát nájemníkům v dočasném ubytování. Zároveň si chtěli ověřit, zda a jakou občané potřebují další pomoc a zjistit, jak nejúčelněji naložit s financemi, které se shromáždily na povodňovém kontě. „Chceme připravit návrh na rozpouštění tohoto fondu. Současně jsme v posledních dnech vznesli nároky na magistrát, jaké máme požadavky na dotace, které by nám mohl poskytnout na odstranění následků povodní na veřejných prostranstvích, objektech, zařízeních. Dali jsme si požadavek na 10 mil. korun zejména na odstranění následků na levém břehu Vltavy a na komunikacích a inženýrských sítích v ul. V Podbabě, která byla vlivem Šáreckého potoka výrazně poškozena,“ řekla k tomu místostarostka Jaroslava Trnková.


Prohlídky zatopených domů v Papírenské ul. a V Podbabě a diskuse zde bydlících občanů s radními (na snímku uprostřed místostarostka Jaroslava Trnková) měla ukázat, kolik pomoci budou tito lidé ještě potřebovat.

 


Místem návštěvy se staly dvě zatopené části Prahy 6 – ul. Papírenská a V Podbabě. Ani v jedné však rekonstrukce neprobíhají úplně bez problémů. Objekty v Papírenské ulici se sice postupně dávají do pořádku a jejich správce se zavázal, že ti občané, kteří mají platnou nájemní smlouvu a bydlí v bytech vypůjčených od obce, by se měli nastěhovat do 28. 2. Další nájemníci se smlouvou pak o něco později. Každopádně však přislíbil, že rekonstrukce budou postupovat jak nejrychleji to půjde. Problémem však zůstávají ti nájemníci, kterým nájemní smlouva již skončila a oni nyní bydlí v obecních bytech. Ty už majitel domů v Papírenské zpátky nechce. Podle vyjádření starosty Tomáše Chalupy budou tyto případy řešeny individuálně s ohledem na právní řád ČR a jejich sociální situaci.

 


Jeden statik, hygienici, pracovníci stavebního odboru a odboru péče o prostředí se sešli společně s radními, aby posoudili stav zatopených domů. V mnoha případech bohužel zjistili, že nebylo postupováno správně. Buď ještě stále nebyly zahájeny alespoň ty nejzákladnější kroky umožňující postupnou rekonstrukci – tedy například otlučení omítek, vytrhání podlah, vysoušení (to se týkalo hlavně některých domů V Podbabě, kde tak často majitelé stěžují svým nájemníkům život) nebo naopak proběhla příliš uspěchaná rekonstrukce, kdy si lidé dokonce nevysušené byty dokonce již vymalovali a teď jim hrozí, že se pod malbou a novými podlahami bude držet vlhkost a plíseň. U jednoho domu V Podbabě bude pravděpodobně povolena i demolice, o kterou si majitel sám zažádal.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz