www.praha6.cz
email

Parkovacích míst je více, Black hand hledá zájemce

Celkem 265 nových parkovacích míst přibylo od roku 2000 do současnosti v ulicích Prahy 6.

Největší nárůst parkovacích míst na chodnících přitom zaznamenala Hanspaulka, kde v ulici Na Pískách vzniklo nově 80 a v ul. Havlovská 25 stání. Druhým v pořadí co do počtu nových míst, je Břevnov, kde jich přibylo padesát v ul. Nad Kajetánkou a čtyřicet v ul. Mládeže. O dalších pětadvacet míst si polepšila také Liboc v ul. Radčina a Dejvice získaly celkem dvacet parkovacích míst – osm v ul. Terronská a 12 v ul. Bechyňova. Podle informací odboru péče o prostředí úřadu m. č. Praha 6 se výhledově plánují další místa také v ulicích Lotyšská, Chittussiho a 8. listopadu. Jak však OPP upozorňuje, občané si musí uvědomit, že povolení parkovat na chodníku nezávisí „na vůli či zvůli úředníka, který to povoluje“. Vlastníkem chodníků je totiž hl. m. Praha a správcem TSK. Na nich pak záleží, zda parkovací stání na chodníku povolí. Podle odboru péče o prostředí je také z hlediska ochrany životního prostředí do bu-doucna nutné zaměřit se spíše na parkování ve vnitroblocích či pod zemí.

Black hand čeká na své řidiče

V této souvislosti jsme se zeptali místostarostky Jaroslavy Trnkové na již dlouho zvažované podzemní garáže v prostoru tzv. Black handu: „Rada schválila záměr, podle něhož bude nyní probíhat poptávka mezi občany Prahy 6. Chceme tak zjistit, kolik z nich by bylo ochotno si garážová stání pod zemí zaplatit,“ uvedla Trnková s tím, že jedno stání by celkem vyšlo na půl milionu. „Z toho by ovšem úřad přispěl sto tisíci korunami na každé stání, občana by tak tedy „jeho“ místo vyšlo na čtyři sta tisíc korun. Nyní tedy záleží hlavně na tom, zda se najde dostatek zájemců,“ dodala Trnková.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz