www.praha6.cz
email

Informační den UK v Praze

V sobotu 20. 11. pořádá Univerzita Karlova v Praze již podruhé „Informační den, určený všem zájemcům o studium“.

Tato akce je otevřena široké veřejnosti – až doposud byly Informační dny UK organizovány výhradně pro výchovné poradce středních škol. Univerzita Karlova zde představí kompletní informace ke všem typům studia (bakalářské, magisterské, doktorské) a k dalším možnostem, které nabízí (studium v zahraničí, celoživotní vzdělávání, studium osob se speciálními potřebami včetně informací pro těžce zdravotně postižené /TZP/ ad.).

V prostorách UK v Celetné 16 a 20 budou umístěny informační stánky jednotlivých fakult, jejichž prezentace proběhne také v tzv. Modré posluchárně v 1. patře budovy. K dispozici budou informační materiály a návštěvníci mohou také využít možnosti konzultace s odborníky přímo v Informačně-poradenském centru UK v Celetné 13. Zájemci si zde mohou prohlédnout multimediální centrum španělštiny Cervantes, otevřeno bude i knihkupectví univerzitního nakladatelství Karolinum v Celetné 18.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz