www.praha6.cz
email

Voda zanechala podpis na majetcích i duších lidí

Únava, stres a postupné vzpamatovávání se z toho, co se stalo. To jsou patrně tři nejdůležitější pocity, které se mnohým momentálně honí hlavou. Na druhé straně pomoc a účast mnoha obětavých lidí.

Povodňová aktivita začala pro Prahu 6 již 8. 8. Tehdy byl zaznamenán zvýšený průtok hladiny Vltavy, který se neustále zvyšoval. O den později Vltavou protékalo již 1530 m3/s, což znamená 3. stupeň povodňové aktivity. Na Praze 6 bylo zpozorováno zaplavení ulice Roztocká, která musela být uzavřena pro dopravu a zároveň byla svolána povodňová komise, která rozhodla o prověření protipovodňových opatřeních a možnosti zřízení evakuačních míst.

Od pondělí 12. 8. začal několikadenní maraton, bez odpočinku a možnosti vydechnutí.
Ve 20 hodin večer po vyhlášení nouzového stavu vládou zasedal povodňový štáb Prahy 6 a bylo rozhodnuto rozdělit ohrožené území do tří částí: Lysolajské a Šárecké údolí, oblast Papírenské a Podbabské a Sedlec. Dohledem nad každou z těchto tří oblastí byl pověřen jeden z místostarostů.

Zároveň s tím byl dán pokyn ke zřízení evakuačních a ubytovacích míst na Julisce, v Břetislavce a ve vysokoškolských kolejích v Suchdole. Na úřadu Prahy 6 byla zřízena nepřetržitá telefonní linka. Současně s vyhlášením krizového stavu byly veškeré informace zveřejňovány na internetových stránkách Prahy 6 včetně informací o momentální potřebě humanitární pomoci.

Zpočátku se mluvilo o desetileté, později, kdy průtok Vltavou dosahoval 4500 m3/s již o stoleté vodě. Opatření úřadu, který se mimo jiné řídil i nad rámec vlastního povodňového plánu pokračovala nadále velmi intenzivně. Po dohodě s policií a Technickou správou komunikací byly uzavřeny a označeny dopravními značkami ulice Mlýnská, Papírenská, Podbabská, V Podbabě, V Šáreckém a Lysolajském údolí a ul. Roztocké. Zároveň probíhalo neustálé plnění pytlů pískem, kterých bylo do 4 hodin do rána naplněno 4500 kusů. Značná část zaměstnanců úřadu byla vyčleněna na pomoc občanům, policisté i strážníci spolu s radními postupně ohrožené občany evakuovali. „Spolupráce s úřadem probíhala naprosto perfektně, byli jsme v neustálém kontaktu a své kroky vzájemně konzultovali a koordinovali,“ řekl nám k tomu ředitel policie na Praze 6 Vladimír Rajchart.

Od 13. do 14. 8., kdy hladina Vltavy vystoupala až na neuvěřitelných 5300 m3/s bylo již jasné, že Prahou se valí více než stoletá voda. Hydrometeorologové později tento stav označili za vodu pětisetletou.

V té době hladina dosahovala křižovatky ul. Ve Struhách – Podbabská, přičemž se zde jen díky instalovaným norným stěnám u Autodružstva Podbabská podařilo odvrátit nebezpečí přelití jímek pohonných hmot a jejich úniku do vody. V Sedlci v tu dobu chybělo jen 40 cm k přelití přes železniční trať. Oba viadukty zde byly úplně zatopeny. Teprve odpoledne začala voda klesat.

Rozběhla se humanitární pomoc, ve třech informačních kancelářích úřadu Prahy 6 byl organizován sběr potřebných věcí: od nářadí, chemických a desinfekčních prostředků, přes hygienické potřeby, jídlo a balené vody. Zároveň s tím vyzval úřad všechny, kteří mohou pomoci, aby se přihlásili. Množství lidí, ochotných pomáhat nakonec přesahuje ve všední dny 200, o víkendech dokonce 400 lidí nejen z Prahy 6, ale také Horoměřic, Únětic, Buštěhradu, Kladna, i z jiných m. č. jako Praha 4, 5, 7, 10. Pomáhali i vojáci a muži na civilní službě, dobrovolní hasiči jak místní, tak dokonce i z Olšan-Přerova aStehelčevsi. Zároveň se provádějí úklidové práce na veřejných komunikacích.

Stanoveny byly také mobilní týmy odboru výstavby, péče o prostředí a sociálních věcí, které po zmapování terénu průběžně na místě navrhovali a zajišťovali opatření k co nejrychlejší sanaci území a možnosti návratu obyvatel. Přesto se někteří do svých domovů nevrátí vůbec či až za několik měsíců. Statici, kteří prohlíželi jeden dům po druhém, nakonec do 23. 8. doporučili k demolici dva objekty v Papírenské, s tím že ještě dalších pět se zde bude muset zbourat částečně. Stavební odbor Prahy 6 pak povoli

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz