www.praha6.cz
email

Pochod Šárkou se vydařil

Za krásného počasí se v sobotu 7. září konal pochod pro děti i dospělé Šárecký okruh. Po jeho skončení obdrželi organizátoři – ZŠ Hanspaulka a Občanské sdružení Hanspaulka – tento dopis:

Milí přátelé ze základní školy a občanského sdružení, dnes jsme se zúčastnili Vaší akce Šárecký okruh a ještě pod silnými dojmy Vám píšeme toto poděkování. Byli jsme překvapeni nápaditostí i celkovým pojetím této akce. Všichni na nás byli vlídní a příjemní, i když jsme u některých kontrol nebyli zrovna přehnaně šikovní – zvláště u šperků a dokonce i u medvěda, rovněž u lapků nebyl náš výkon optimální.

Ale díky Vaší vstřícnosti jsme přece jen neodcházeli s pošramoceným sebevědomím, naopak – rozšířili jsme si vědomosti a leccos jsme se přiučili. Obdivovali jsme, jak členové kontrol měli krásně připravena svá stanoviště, počínaje kostýmy a konče detaily, které nápaditě doplňovaly celkový ráz tématického okruhu. Pochvala patří i zázemí hřiště v Soborské ulici a zvláště neúnavnému konferenciérovi.

Děkujeme Vám všem, kteří jste věnovali svůj volný čas a práci této nevšední akci, děkujeme, že jste nezapomněli ani na ty z nás, kteří byli poškozeni povodní.
Děkujeme za krásné – a jak by řekl náš pan prezident – smysluplné odpoledne.

Daník, Anička, Tomáš a Dana P.

Takže za rok na Šáreckém okruhu na shledanou!

Marie Pojerová, ředitelka ZŠ Hanspaulka

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz